Maastricht: Een nieuw langetermijnperspectief richting 2040

Voor Maastricht werkten we mee aan de actualisatie van drie majeure visies: de stadsvisie, de economische visie en de sociale visie. Samen met de omgevingsvisie en cultuurvisie vormen deze vijf visies tezamen het langetermijnperspectief voor Maastricht richting 2040. De gemeente worstelde met de vraag hoe deze drie visies gelijktijdig te actualiseren. De insteek was om de drie visies in één integraal proces met ambtenaren, strategische partners, bewoners, college en raad te realiseren.

Dat deden we als team, samen met de opdrachtgever.

Samen met een integraal samengesteld team uit verschillende afdelingen, werkten we als adviseur en teamlid mee aan inhoud en proces. We werkten en schreven mee aan één inhoudelijk samenhangend verhaal dat werd uitgewerkt in drie visies, met bijzondere aandacht voor de integratie van de opbrengsten uit het participatieproces. Daarnaast begeleidden we het gesprek met college en raad vlak voor besluitvorming. Dat deden we als team, samen met de opdrachtgever.

Resultaat is dat de gemeente met deze drie geactualiseerde visies de komende jaren gericht kan werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven en ambities voor Maastricht. De gemeente was blij met onze bijdrage om de juiste balans te bewaken tussen enerzijds het realiseren van het gewenste resultaat en anderzijds het zorgvuldig betrekken van de belangrijkste spelers in dit proces. Bewoners en partners van de stad Maastricht gaan merken dat de stad beleid en uitvoering gaat richten op ‘de gezonde stad’, waarbij de gemeente meer gaat (samen)werken in en met buurten.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries