Limburgse community strijdt tegen energiearmoede

Veel provincies zijn zoekend welke rol zij kunnen spelen in het complexe vraagstuk van energiearmoede. Zij zien hoe verschillende gemeenten bezig zijn hetzelfde wiel uit te vinden. En dat vaak in een context van hoge werkdruk en politieke druk. Veel provincies zoeken daarom hoe zij hun gemeenten en woningcorporaties zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en kennisuitwisseling kunnen faciliteren. De Provincie Limburg kwam op een innovatief idee. Lees hieronder hoe we daar bouwen aan een Limburgse community rondom energiearmoede.

Ik heb het idee dat we echt iets gaan opleveren dat zowel voor gemeenten als ook (indirect) de inwoner een ontzettende meerwaarde gaat hebben binnen deze transitie.

- Deelnemer over de kick-offbijeenkomst

Uitgangssituatie en doel

In de Provincie Limburg is, net als op andere plekken in het land, het aantal mensen in energiearmoede de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarom staat dit thema hoog op de agenda. Na een uitgebreid onderzoek door TNO in 2022, heeft de Provincie samen met woningbouwcorporaties en 31 gemeenten een actieplan energiearmoede in Limburg opgesteld. Dit plan brengt acties in kaart voor verdere kennisuitwisseling en samenwerking op de middellange termijn. Wij organiseren en begeleiden het proces om uitvoering te geven aan dit actieplan, om zo in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen voor de middellange termijn.

Wat hebben we gedaan?

Wij zetten vier Communities of the Willing (CoW) op. Een CoW is een groep met vertegenwoordigers van gemeenten en woningbouwcorporaties, die aan de slag gaat met een deelthema. Een voorbeeld van een CoW, is die over soortenmanagementplannen (SMP’s). SMP’s zijn een oplossing om verduurzaming van woningen voor elkaar te krijgen, zonder de Wet Natuurbescherming te overtreden. In een SMP bepaal je hoe je verschillende (dier-)soorten beschermt en zelfs kan laten uitbreiden. Maar daar komen nogal wat uitdagingen bij kijken: geld, tijd en gebrek aan ecologen. In de CoW werken we gezamenlijk aan die uitdagingen. Zo werken we samen met de deelnemende organisaties aan een stappenplan om tot een SMP te komen.

De deelthema’s van de andere CoW’s zijn energiecoaches, het opzetten van een centrale ondersteuningspool en het verduurzamen van vastgoed met een maatschappelijke functie. Wij begeleiden het proces, zodat we antwoord blijven geven aan de behoeftes van deelnemende organisaties én de CoW’s in korte tijd concrete resultaten kunnen boeken. We organiseren bijeenkomsten voor kennisdeling en zetten we een online platform op.

Wat is het resultaat?

Samen werkt elke CoW toe naar concrete resultaten. Denk bijvoorbeeld aan een productenboek met tools en goede voorbeelden voor maatschappelijk vastgoed, een centrale opleiding voor energiecoaches en een stappenplan voor SMP’s. Bovendien zorgen we voor kennisdeling binnen en buiten de CoW’s.

Zo kunnen mensen en organisaties elkaar vinden om de Limburger in energiearmoede te helpen: nu én in de toekomst. Het streven: het wiel samen uitvinden en de kennis hierover delen met anderen, zodat alle inspanningen van ons en de deelnemende organisaties maximaal impact maken in Limburg. Zodat meer mensen in energiearmoede worden bereikt met de ondersteuning die gemeenten en woningcorporaties aanbieden. Zodat grootschalig isoleren van Limburgse woningen kan worden versneld. Zodat energiecoaches en -klussers Limburgers effectiever helpen bij aanpassingen in huis en gedrag. Zodat ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed in energiearmoede worden ondersteund bij verduurzaming en verlagen van de energierekening.

Nog tot het voorjaar van 2024 begeleiden we dit Limburgse energiearmoede-netwerk.

Wil je meer weten over hoe we jouw organisatie kunnen helpen bij het opzetten van een netwerksamenwerking?

Neem dan contact op met Eline van Hove of Tim van Wanroij.

  • 06-41364756

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries