Lerende evaluatie om strategische partnerschap in het Nijmeegs sociaal domein verder te versterken

Lokale teams zijn een belangrijke speler in het sociaal domein. In een context van schaarste aan middelen en personeel en tegelijkertijd een toenemende ondersteuningsvraag, is het lastig om te zorgen dat inwoners tijdig de juiste hulp krijgen. Lokale teams zijn daarin een essentiële schakel: om laagdrempelig zelf basishulp te verlenen én om als spin in het web te schakelen in het netwerk van zorgaanbieders en (welzijns)organisaties. In Nijmegen ligt die opdracht sinds drie jaar bij de Buurtteams Jeugd en Gezin. Lees hier hoe we in Nijmegen lerend evalueerden.

“Opdrachtgever gemeente Nijmegen: Ik heb de samenwerking met Hiemstra & De Vries als constructief, kritisch en flexibel ervaren. Er is ontwikkelingsgericht geëvalueerd: wat gaat goed en wat kan verder versterkt worden? Ook heb ik waardering voor de contextrijke en wederkerige blik. De Buurtteams Jeugd en Gezin opereren immers in een netwerk waarin veel partijen actief zijn.”

Uitgangssituatie en doel

Sinds drie jaar wordt in het Nijmeegs sociaal domein gewerkt met buurtteams die inwoners ondersteunen met basishulp. Het doel van deze evaluatie was meer dan een ‘foto’ van de afgelopen drie jaar. De evaluatie had als doel om het strategisch partnerschap tussen OIDOS (uitvoerende organisatie) en de gemeente Nijmegen door te ontwikkelen. Daarbij keken we hoe de buurtteams als opdrachtnemer én de gemeente als opdrachtgever in de toekomst hun rol nog effectiever kunnen invullen. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Wat hebben we gedaan?

Wij zien ieder contactmoment als een moment dat onderdeel is van een grotere beweging. Daarom vulden we de meer ‘klassieke’ manier van evalueren met documentenanalyse, vragenlijsten en interviews aan met dialoogsessies. Tijdens een dialoogsessie nodigden we naast OIDOS en gemeente, de belangrijkste partners rondom een thema uit aan tafel. Zo organiseerden we bijvoorbeeld een dialoogsessie over veiligheid en complexe casuïstiek en over de samenwerking met de sociale basis. We leerden zowel van dingen die goed zijn gegaan, als van waar het ‘pijn deed’ of minder goed ging. In een speciale dialoogsessie waar het inwonerperspectief centraal stond nodigden we ouders en hun gezinswerkers samen uit aan tafel. Een waardevolle dialoog met ruimte, tijd en aandacht voor de verschillende perspectieven en leerzaam voor ouders, gezinswerkers en ons onderzoek.

Wat is het resultaat?

Het effect van de evaluatie is veel meer dan een uiteindelijke rapportage met bevindingen en adviezen. In de groepsgesprekken ontstond een gedeeld begrip voor ieders ervaring, behoefte en kijk op de werking in praktijk. In de waan van de dag ontbreekt vaak de rust bij professionals om op een lerende en waarderende manier in dialoog te gaan. Zo droeg deze evaluatie direct bij aan hun onderlinge vertrouwen en begrip om samen de goede dingen te doen voor de jeugdigen en gezinnen. De gemeente Nijmegen en OIDOS hebben concreet handelingsperspectief waar ze mee aan de slag kunnen. Dit is de vorm van evalueren waar wij in geloven: het vergroot kennis, wijsheid en versterkt de onderlinge samenwerking.

Wil je meer weten over het versterken van lokale teams of toekomstgerichte evaluaties?

Neem contact op met Eline.

  • 06-41364756

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries