Leiderschap en Teamontwikkeling in Publieke Organisaties: werken aan de boven- én onderstroom

Leiders in een leiderschapsteam in een publieke organisatie kennen vaak een dubbele loyaliteit: ze zijn zowel loyaal aan het team waar ze leiding aan geven als aan het leiderschapsteam waar ze deel van uitmaken (het MT of DT). Een koers- of cultuurverandering realiseren in een organisatie vraagt om een investering in het leidinggevend team. Vanuit één team hetzelfde verhaal uitdragen vergt namelijk verbinding en tijd.

Een MT van een grote gemeente heeft de ambitie om haar dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Hiervoor moet er een sterk MT staan dat een gedeelde visie en waarden uitdraagt. De directeur heeft ons gevraagd om het MT hierin te begeleiden.

Wat doen we?

Bij al onze interventies focussen we op wat nodig is in het moment. Dat betekent dat we ons programma aanpassen naar wat het team vooruithelpt. Om van het MT een sterk team te maken werken we parallel aan boven- en onderstroom. In de bovenstroom werken we aan de opdracht van het MT. Deze is altijd meer dan de optelsom van opdrachten van de individuele leiders en is daarmee ook het bestaansrecht van het MT. Daarnaast scherpen we de rollen aan: waar draagt ieder Mt-lid aan bij? Wat is de plek van het MT binnen de organisatie? Hoe geven we met elkaar sturing aan de afdeling?

Parallel werken we aan de onderstroom: de minder zichtbare aspecten van een team. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan teampatronen, emoties, spanningen en onderliggende behoeften en waarden. Tijdens heidagen in het traject leert het MT elkaar beter kennen, concretiseren ze gemeenschappelijke doelen, werken ze aan een gezamenlijke visie en leren ze om als MT daadwerkelijk regie te nemen. Hierdoor groeit de verbinding en ontstaat er een effectievere interactie binnen het team. Om dit tot een succes te maken hebben we continu aandacht voor de interactie binnen het team: de kwaliteit van écht naar elkaar luisteren (empathisch luisteren), het ontrafelen van patronen, zien welke ‘sabotagelijnen’ er zijn en weten welke overlevingspatronen getriggerd worden bij de verschillende teamleden als zich spanning voordoet in de samenwerking of uitvoering.

Door middel van individuele gesprekken met de MT-leden versterken de leiders het zicht op de eigen rol, gedrag en het effect daarvan (persoonlijk leiderschap). Tot slot fungeren we als spiegel in de praktijk door aan te sluiten bij het MT-overleg. Het werkoverleg is immers de spiegel van wat er in de praktijk gebeurt: patronen worden zichtbaar, kunnen direct benoemd worden én we kunnen aandacht geven aan wat in de praktijk goed gaat (teampresteren).

Wat is het resultaat?

Een stevig MT-team met ambitie en visie, een MT dat regie neemt en de moed heeft om te kijken naar het effect van eigen handelen. De MT-leden zijn in verbinding met elkaar en zijn in staat om die verbinding vast te houden ook als ze van mening verschillen.

 

 

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Marja.

 

  • 06-53416963

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries