Gemeentesecretarissen werken aan hun digitale leiderschap

Veel publieke leiders willen de eigen competenties versterken om beter leiding te kunnen geven aan de digitale transformatie. In deze leerdagen doen we dat met een groep gemeentesecretarissen.

Waarom?
Het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven, de vergrijzing en uitstroom van het personeel en het behoud van vertrouwen van burgers zijn voorbeelden van uitdagingen in veel gemeenten. Naast andere manieren van werken vormen de digitale mogelijkheden een steeds belangrijkere gereedschapskist om deze uitdagingen te realiseren. Om daar goed gebruik van te maken is digitaal leiderschap cruciaal. De leergang digitaal leiderschap helpt jou als gemeentesecretaris een aantal belangrijke competenties op dit gebied te versterken. In vier dagen word je een leider die beter in staat in staat leiding te geven aan de digitale transformatie.

Wat maakt dit leertraject digitaal leiderschap gemeentesecretarissen uniek?

  • Exclusief gezelschap. Het programma is exclusief ontwikkeld voor gemeentesecretarissen in hun rol als algemeen directeur en adviseur van het college.
  • Voor Leiders door Leiders. Sprekers voor de groep zijn zelf publieke leiders die vormgeven aan verandering. Ze zijn ervaringsdeskundigen die weten wat wel en niet werkt.
  • Digitalisering toegespitst op gemeenten. Geen algemene verhalen over digitalisering maar alle theorie en voorbeelden zijn toegespitst op de gemeentelijke praktijk.
  • Jouw vragen centraal. Steeds komen we terug bij de vraag wat een thema betekent voor de gemeentesecretaris. Daarnaast formuleer je bij de start een persoonlijk leervraag waar je mee aan de slag gaat.

Wat is het resultaat?
De leergang werd door de vorige groep secretarissen beoordeeld met gemiddeld een 8.2. Illustratief was de reactie: ‘Ik ben meer een gesprekspartner geworden door het vraagstuk in heel zijn omvang te zien. Ben het thema digitalisering ook interessant gaan vinden. Geweldig!’

Aanmelden
De leergang is ontwikkeld met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en het A+O fonds gemeenten.

Aanmelden kun je ook op de sites van deze beide organisaties.
Via A&O
https://www.aeno.nl/leergang-digitaal-leiderschap-voor-gemeentesecretarissen

Vereniging van Gemeentesecretarissen
https://www.gemeentesecretaris.nl/professionalisering/opleidingen-and-trainingen/leergang-digitaal-leiderschap/

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries