Leergang “Digitaal Leiderschap” in ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch heeft de ambitie een datastad en een datagedreven organisatie te zijn. De afgelopen jaren organiseerde de gemeente in dat verband veel inspiratiemomenten met haar stedelijke partners.

De directie constateerde dat naast de inspiratiemomenten in de eigen organisatie meer nodig was. Daarom besloot zij om alle leiders in de organisatie een “leergang digitaal leiderschap” aan te bieden. ‘Leiders’ gaat hier over zowel leidinggevenden als medewerkers die leiderschap pakken op het toepassen van data ín het werk. De leergang moet zorgen voor meer kennis en inzicht over het toepassen van data in de eigen werkomgeving maar ook leiden tot concrete projecten die bijdragen aan maatschappelijke resultaten in en voor de stad.

Om de gewenste digitale vaardigheden en inzichten te ontwikkelen en praktijkervaring op te doen, hebben we een leeromgeving gemaakt in samenwerking met JADS (Jheronimus Acadamy of Data Science) gevestigd in het oude centrum van ‘s-Hertogenbosch. In de leeromgeving maken we onderscheid tussen een “inhoudelijke leerlijn” en een “maakleerlijn”. De inhoudelijke leerlijn die we vanuit Hiemstra & De Vries verzorgen, bestaat uit vijf online modules afgewisseld met online live meetings. We werken in groepen van maximaal 20 deelnemers (totaal ca. 140 deelnemers). In de online modules bieden we brede informatie over alles wat belangrijk is voor het werken met data. We hebben deze inhoud geordend langs het Digitaal LeiderschapsModel (DLM) dat we hebben ontwikkeld. JADS verzorgt de maakleerlijn waarin de deelnemers met studenten ook werkelijk data gaan gebruiken en toepassen.

Door vanuit beide leerlijnen samen invulling te geven aan concrete informatieverzoeken, ontstaat er een veel intensievere samenwerking én begrip tussen beleid en uitvoering enerzijds en de informatievoorziening anderzijds. De leergang geeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een ontwikkelimpuls, waardoor het werken met data en technologie veel pregnanter overal in de organisatie zit. Het is mooi om te zien dat er allerlei concrete projecten ontstaan, zoals de Time Machine ’s-Hertogenbosch of verschillende dashboards over mobiliteit in de stad. Hiermee wordt duidelijk hoe de inzet van data concreet kan bijdragen aan maatschappelijke resultaten.

Contactpersonen

  • 06-53675600
  • 06-28969488
  • 06-22669065

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries