Krachten gebundeld tegen energiearmoede in Almere

Sinds eind 2021 staat energiearmoede hoog op de agenda’s bij veel gemeenten. Met veel enthousiasme hebben gemeenten in korte tijd acties opgezet om inwoners te helpen. De eerste crisissituatie is inmiddels voorbij, maar het grote probleem nog niet opgelost. Hoe hou je ook op lange termijn de energierekening betaalbaar? Veel gemeenten worstelen met hoe ze de impact van hun aanpak, op korte én lange termijn, kunnen vergroten. Lees hieronder hoe we hier in de gemeente Almere mee aan de slag zijn gegaan.

Uitgangssituatie en doel

In Almere werd vanuit zowel Werk & Inkomen als Stedelijk Beleid hard gewerkt aan energiearmoede. Vanuit beiden kanten ontbrak het niet aan ideeën. Er was veel te doen, maar er was niet genoeg capaciteit beschikbaar om álles te doen. Bovendien was het door de hoge urgentie lastig om met elkaar in rust te komen tot een duidelijke koers en strategie voor de langere termijn. Daarnaast werd er gezocht hoe het beste samen te werken rondom dit veelkoppige vraagstuk: zowel intern als extern met partners.

Wat hebben we gedaan?

In onze coördinerende rol verbonden wij wat er in verschillende hoeken van de organisatie gebeurde rondom energiearmoede. We begeleidden de teams bij het inrichten van een fijne samenwerking. Door het gesprek te organiseren en de juiste vragen te stellen hielpen we duidelijkheid te creëren op onderwerpen zoals interne overleggen, contact met partnerorganisaties en onderlinge communicatie. Wij gaven bovendien advies over het inrichten van effectieve sturing op dit vraagstuk. Juist op een vraagstuk als energiearmoede, waar het fysiek en het sociaal domein samenkomen, is een duidelijke afbakening en opdrachtgeverschap noodzakelijk voor een eenduidige aanpak. We begeleiden het gesprek over de sturing en maakten inzichtelijk welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden voor een succesvolle aanpak.

Samen met de gemeente zetten we een Almeers energiearmoede-netwerk op. We organiseerden een reeks bijeenkomsten met belangrijke partners die dichtbij de doelgroep staan, zoals noodhulporganisaties en welzijnswerkers.

Wat is het resultaat?

Door onze inzet weten mensen elkaar beter te vinden, zowel binnen de gemeente als tussen organisaties. Zo kunnen expertises elkaar versterken en kunnen Almeerse inwoners in energiearmoede beter worden geholpen. Door een structuur op te zetten voor samenwerking met partners kan de gemeente Almere beter inspelen op wat er leeft op straat.

Door scherpte in prioriteiten en verantwoordelijkheden, is de gemeentelijke aanpak in een stroomversnelling gekomen. Gedrevenheid en professionaliteit kunnen gerichter worden ingezet.

Wil je hulp bij het uitvoeren, opschalen en bestendigen van je energiearmoede aanpak?

Of wil je hulp bij hoe je de impact van je aanpak, ook op de langere termijn, kunt vergroten?

Neem dan contact op met Eline.

  • 06-41364756

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries