Koploper Apeldoorn verkent koppelkansen tussen mobiliteit, maatschappelijke opgaven en digitalisering

Door concrete kansen in beeld te brengen zoals de realisatie van multimodale hubs, werk maken van veilige schoolomgevingen en de ontwikkeling van betaalbare oplossingen voor (deel)mobiliteit wil Apeldoorn een impuls geven aan de mobiliteitstransitie. Bij al deze voorbeelden helpen data en technologische toepassingen met nieuwe inzichten en kansen. Apeldoorn is koplopergemeente in G40-verband op het gebied van slimme duurzame verstedelijking en mobiliteit in Nederland. Voor deze ambitieuze gemeente voerden wij een verkenning uit naar mogelijke koppelkansen tussen mobiliteit, maatschappelijke opgaven en digitalisering (data & technologie).

Samen slimme duurzame verstedelijking concreet maken

De gemeente Apeldoorn is onderdeel van een landelijk netwerk dat werk wil maken van slimme duurzame verstedelijking. Samen met het Rijk, kennisinstellingen en bedrijven draagt Apeldoorn bij aan de ontwikkeling van het DMI-ecosysteem (Dutch Mobility Innovations). Terwijl bedrijven nu aan de slag gaan met de ontwikkeling van concrete oplossingen voor slimme duurzame verstedelijking met behulp van data en/of technologie, wilde Apeldoorn in beeld krijgen aan welke opgaven deze usecases bijdragen. Welke koppelkansen kan je hiermee benutten? En hoe past dat binnen de Apeldoornse ambitie om de brede welvaart van inwoners te verbeteren?

Analyse en samen aan de slag

Naast het analyseren en bestuderen van relevante visies (o.a. visie omgevingsbeleid en de i-visie), onderzoeken en andere publicaties spraken we allerlei beleidsmakers en uitvoerders van 12 verschillende afdelingen. Aan de hand van een aantal design thinking principes, met veel onderlinge interactie gingen we in groepjes aan de slag tijdens twee workshops met de betrokken medewerkers. Zo kregen we samen een beeld van de belangrijkste thema’s binnen hun eigen domein en welke raakvlakken er zijn met andere domeinen bijvoorbeeld tussen vraagstukken binnen het sociaal domein en mobiliteit.

Omdat veel aanwezige Apeldoornse collega’s elkaar niet dagelijks in het werk tegenkomen waren deze sessie extra waardevol. Het bracht veel verrassende inzichten en (nieuwe) kennismakingen. Het droeg daarnaast bij aan het besef dat er tussen de (op het eerste oog) meest uiteenlopende beleidsdomeinen raakvlakken zijn en dat samenwerking cruciaal is in het oplossen van de complexe opgaven waarmee Apeldoorn ook te maken heeft.

Ons kernadvies voor Apeldoorn was slimme duurzame verstedelijking concreet te maken met focus op de koppelkansen tussen mobiliteit met de energietransitie, klimaat & milieu en het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. Dit alles hebben we samengebracht in een infographic die onze opdrachtgever helpt om het goede gesprek met het college, de raad en andere collega’s te voeren. En natuurlijk om te komen tot slimme oplossingen waar heel Apeldoorn mee vooruit kan.

 

 

Infographic koppelkansen

De komende periode gaan we met meerdere gemeenten aan de slag in Ateliersessies rondom dit thema. Interesse?

Neem contact op met Jeroen of Simon.

 

  • 06-57028268
  • 06-15414865

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries