Klantcase ‘evaluatie staat van de bedrijfsvoering’ gemeente Zwolle

De stad Zwolle groeit. Tot 2040 komen er zo’n 30.000 inwoners bij. Met deze schaalsprong neemt ook de complexiteit van de opgaven toe. Een groei van de stad doet ook een groter beroep op de Zwolse organisatie. Daarin speelt de bedrijfsvoering een cruciale rol.

In opdracht van de directeur bedrijfsvoering begeleidde Hiemstra & De Vries een kort en intensief onderzoeksproces. In dit proces maakten we samen met de organisatie inzichtelijk welke ontwikkeling de bedrijfsvoering in Zwolle kwalitatief en kwantitatief heeft door te maken om de schaalsprong goed te kunnen faciliteren. Hiervoor begeleidden we de dialoog tussen managers uit het primair proces en de bedrijfsvoering om samen de richting op inhoud te bepalen. Voerden we een uitgebreide documenten-analyse uit per afdeling. Maakten we samen met de managers bedrijfsvoering een impactanalyse en zoomden we in op de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling per bedrijfsvoeringen-onderdeel.

In korte tijd is het gelukt om een gedragen analyse te maken en samen met Zwolle te doorleven. In dit proces brachten we kennis van nieuwe en relevante ontwikkelingen (voor bedrijfsvoering) binnen publieke organisaties mee, ervaringen vanuit andere gemeenten met bedrijfsvoering en waren we een kritische gesprekspartner als het gaat om de sterkte en zwakten van de huidige organisatie. In de evaluatie is onder andere gekeken naar de rol en positie van de bedrijfsvoering; de kwaliteit en kwantiteit van de mensen die nodig zijn om ook straks de organisatie te bedienen, de kaders en processen die de kwaliteit borgen van de organisatie en de sturing op uitbestede taken.

Het eindresultaat is een rapport dat inzicht biedt in de huidige rol en positie van bedrijfsvoering in Zwolle nu en in de toekomst. De evaluatie heeft de managers van de bedrijfsvoeringsafdelingen geholpen om te komen tot een herijking van de visie van bedrijfsvoering, meer integrale afwegingen te maken en concrete verbeterstappen te zetten in de verdere doorontwikkeling.

Doorpraten wat een evaluatie van de bedrijfsvoering jouw organisatie kan brengen?

Neem contact op met Gerco of Martine.

  • ‭06-36422696‬
  • 06-55358544

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries