Inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Nieuwegein

De leefbaarheid en veiligheid staan in een aantal gebieden in Nederlandse steden onder druk. In deze gebieden komen problemen als armoede, slechte gezondheid, criminaliteit, woonproblematiek en werkloosheid samen. Inwoners kampen vaak met een optelsom van problemen. Het Rijk en gemeenten investeren samen in deze focusgebieden, vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Ook de gemeente Nieuwegein doet mee aan dit programma. Wij hielpen de gemeente om, samen met haar partners, haar ambities te vertalen naar een ambitiedocument. Dit document beschrijft hoe Nieuwegein de leefbaarheid en veiligheid in de centrale wijken van de gemeente wil verbeteren.

Uitgangssituatie en doel

Het focusgebied van Nieuwegein wordt ook wel ‘de Centrale As’ genoemd. Om de kloof tussen dit deel en de rest van Nieuwegein te verkleinen, wil de gemeente extra in de Centrale As investeren. Bijvoorbeeld door het opknappen van de openbare ruimte, het investeren in talentontwikkeling van de jeugd, het terugdringen van (jeugd)criminaliteit en investeringen in de financiële zelfredzaamheid. De gemeente Nieuwegein heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om te helpen met het vormgeven van een gedragen ambitiedocument, waarin alle ambities en doelen van de gemeente en haar partners samenkomen.

Wat hebben we gedaan?

Onze inzet focuste zich op het (in een korte tijd) ordenen van de bestaande ideeën, doelen, ambities en teksten. Ook brachten wij scherpte aan in de resultaten, door de keuzes die impliciet waren gemaakt op tafel te leggen. We werkten kort-cyclisch; iedere week leverden we een nieuwe versie van het document op. Hierbij gebruikten we zoveel mogelijk de input en taal van de gemeente en haar partners. We hebben de inhoud van het document meermaals getoetst, onder andere op een partnerbijeenkomst van het programma.

Naast onze opdracht om mee te schrijven aan het ambitiedocument, fungeerden we ook als sparringpartner voor de programmamanager leefbaarheid en veiligheid. Hierbij focusten we op vragen als: hoe zorg je voor eigenaarschap bij partners? Hoe geef je een netwerksamenwerking vorm? Hoe maken we (gezamenlijk) scherpe keuzes? Hoe organiseer je binnen de gemeente draagvlak en inzet?

Wat is het resultaat?

Het resultaat van deze opdracht is dat er een gedragen ambitiedocument ligt. Een document waarin de betrokken partners aangeven hoe zij gezamenlijk de opgave in het focusgebied vorm gaan geven. Tevens was dit ambitiedocument nodig voor een belangrijke subsidie aanvraag, waardoor de gemeente Nieuwegein een toezegging voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid heeft gekregen. Dat betekent dat er geld beschikbaar is gesteld om te investeren in de Centrale As.
Daarnaast heeft de gemeente Nieuwegein handvatten gekregen voor de nieuwe netwerksamenwerking en voor de interne organisatie van het programma. De gemeente heeft aangegeven blij te zijn met hoe wij hen hierop hebben gespiegeld en met onze tips aan de slag te gaan.

 

 

 

 

Meer weten over hoe gebiedsgericht kan werken met partners?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Veerle van den Winckel & David Beekhuis.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries