Inzetten data bij maatschappelijke opgaven provincie Gelderland

De provincie Gelderland ervaart dat complexe maatschappelijke opgaven een steeds groter beroep doen op het slim gebruik van data en informatie.

Er is inzicht nodig om te weten wat er speelt en leeft in de samenleving om zo tot afwegingen te komen tussen verschillende belangen. Hoeveel kilometer weg is aan vervanging toe? Zijn er voldoende veilige zwemwaterlocaties? Hoe gaat het met de dieren en planten in onze natuurgebieden? Om deze inzichten te verkrijgen is het nodig dat medewerkers in staat zijn om duidelijke datakansen te herkennen, datavragen te formuleren, data uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen en te analyseren om zo met partners de juiste beoordelingen en afwegingen te kunnen maken.

De provincie heeft ons gevraagd om de organisatie te helpen om met data de opgaven te kunnen realiseren en de beleidscyclus te sluiten. In onze aanpak hebben we drie sporen opgenomen, te weten: doen, denken en leren. We helpen de organisatie om procesmatig invulling te geven aan datagedreven werken en nieuwe informatieproducten te ontwikkelen. We maken duidelijk welke rollen en competenties nodig zijn in de organisatie. Daarnaast werken we eraan om medewerkers enthousiast te maken en in staat te stellen om kansen voor datagedreven werken te herkennen. Dit doen we door ze en te laten zien wat de meerwaarde is van het werken met data (doen), keuzes te maken over de inrichting van de ondersteunde processen (denken) en een leeraanbod te ontwikkelen voor leidinggevenden, beleidsmakers, uitvoerders en ondersteuners (leren).

Resultaat is dat medewerkers van beleidsprogramma’s en informatievoorziening een gezamenlijke aanpak en taal hebben ontwikkeld om van ambities naar bruikbare inzichten te komen. Zo maakt de provincie hun haar beleid sterker en vergroot ze de haar realisatiekracht.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries