Interim projectleider / programmaleider integrale aanpak ondermijning

In de afgelopen jaren hebben wij vanuit Hiemstra & De Vries verschillende interim-rollen in het veiligheidsdomein vervuld. Hoewel onze focus primair is gericht op organisatieadvies, weten wij dat een vraagstuk of context soms vraagt om niet alleen te adviseren, maar ook zelf in te stappen. Door een afgebakende periode een interim-rol te vervullen, zijn wij in staat de organisatieontwikkelingsvraag scherp te krijgen en de organisatie te helpen de eerste stappen in de goede richting te zetten. Denk daarbij aan het organiseren van een weerbare organisatie of het stimuleren van focus en actiegerichtheid in de samenwerking tussen RIEC-partners.

integrale aanpak ondermijning

Om vanuit een interim-rol de benodigde beweging in gang te zetten, combineren wij onze inhoudelijke kennis van het veiligheidsdomein met onze expertise op het gebied van organisatieontwikkeling. De maatschappelijke opgave staat daarbij altijd voorop – wat is buiten nodig en wat hebben we daarvoor binnen te organiseren? We helpen samenwerkende overheidspartners om gezamenlijke doelstellingen te formuleren en te realiseren. Daarbij richten we ons op het in beeld krijgen van krachten, kansen en knelpunten in de aanpak en hoe deze te vertalen naar concrete stappen. Denk aan het vergroten van eigenaarschap, het verbeteren van onderlinge samenwerking en het stellen van prioriteiten met het oog op actie en resultaat. Wij faciliteren gezamenlijke planvorming en informatie-uitwisseling, organiseren bijeenkomsten, stimuleren (gezamenlijke) acties en identificeren kansen voor het efficiënt inzetten van de (beperkte) capaciteit. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de boven- én onderstroom in de samenwerking bespreekbaar maken.

Het uiteindelijke resultaat van onze inspanningen is een effectievere aanpak van veiligheidsvraagstukken, met het oog op een veilige en integere maatschappij.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ward of Marlou.

  • 06-12681048
  • 06-12040468

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries