Integraal werken in het sociaal domein in Hof van Twente

De afdeling sociaal domein binnen de gemeente Hof van Twente heeft sinds 2013 de ambitie om integraal te werken in het sociaal domein. Hieronder verstaat de afdeling dat zij de leefwereld van de inwoner centraal stelt, in plaats van de wettelijke kaders waarbinnen ondersteuning en zorg geleverd kan worden. Met als doel dat inwoners snelle, passende en doelmatige ondersteuning en/of zorg krijgen. Er zijn verschillende initiatieven gestart om integraliteit te organiseren, maar na verloop van tijd verzandden of verwaterden die. Wij hebben de gemeente geholpen om A) te begrijpen waarom initiatieven niet beklijfden en B) om met dit inzicht integraliteit te vertalen naar gedrag en handelen en gedragen werkprocessen die dit gedrag en handelen faciliteren.

Hiervoor hebben we op allerlei (interactieve) manieren gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in en buiten de afdeling sociaal domein. Op basis van deze gesprekken hebben we samen met de afdeling een ontwikkelagenda geschreven die beschrijft waar de afdeling nu staat en welke patronen dit in standhouden, waar de afdeling naartoe wil ontwikkelen en welke stappen we daarvoor moeten zetten. Voorbeelden van stappen zijn het formuleren van gezamenlijke strategische doelen, het ontwikkelen van leiderschap dat duurzaam stuurt op deze doelen en versteviging van het opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Met als credo’s: van A naar B via B en kleine stappen maken samen een grote beweging.

Het resultaat is dat de afdeling experimenterend steeds slimmer samenwerkt om inwoners met een hulpvraag optimaal te bedienen. Zo werkt de afdeling aan gedeelde strategische doelen, werken medewerkers samen op basis van integrale plannen, weten medewerkers welke verantwoordelijkheden, ervaring, kennis en talenten zij bij collega’s kunnen vinden, zijn er duidelijke afspraken bij het geven en aannemen van opdrachten en is de afdeling continu in gesprek met haar inwoners om te blijven leren.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries