Implementatie Project 010 thuisloze jongeren in Rotterdam

Project 010 is een pilot waarbij jaarlijks tien thuisloze jongeren in Rotterdam op een innovatieve manier worden geholpen. Zij krijgen directe huisvesting, een individueel keuzebudget van 8.000 euro en toegang tot een ‘warm’ netwerk van professionals en vrijwilligers. In de pilot werken de gemeente Rotterdam, woningcorporaties, zorgaanbieders, straatadvocaten en vrijwilligers samen. Het is een succesvolle manier om de levens van deelnemende jongeren duurzaam te verbeteren. Onze opdracht was om de pilot te implementeren zodat het deel wordt van de reguliere aanpak van de gemeente. Ons doel was om Project 010 te borgen in het beleid, de aanpak en de organisaties van de deelnemende partners.

Wij hebben de partners van Project 010 begeleid in de zoektocht naar een duurzame plek voor de pilot, waar het verder kan groeien en structureel kan bijdragen aan het welzijn van de deelnemers. Hiervoor hebben we alle partners gesproken, aandacht besteed aan verbeter- en succespunten en samen met partners op papier gezet hoe de aanpak nu en in de toekomst werkt. Door dit te bundelen in een methodiekbeschrijving kan in de toekomst worden herkend welke componenten van de aanpak leiden tot succes. Ook hebben we een case gebouwd waarin we de kosten en baten van de pilot aantonen.

Onze inzet heeft geleid tot extra draagvlak voor de aanpak en de mogelijkheid om de pilot ook in andere gemeenten in te zetten. Ook schaalt Project 010 vanaf 2022 op van 10 naar 35 deelnemers per jaar. Bovendien is het project zo georganiseerd dat het leidt tot inzicht in de bredere systeemproblematiek en heeft de organisatie positie om deze aan te kaarten en aan te pakken. Het maatschappelijke resultaat is minder uitval, minder zorgkosten, inzicht in systeemknelpunten en -oplossingen en naar verwachting betere toekomstperspectieven voor meer deelnemers dan in de pilotfase.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries