Hoe ziet persoonlijk leiderschap er uit in de publieke organisatie?

De rol van gemeenten verandert: van buiten naar binnen, integraal en vanuit een netwerk zijn veel gehoorde wensen die bij deze verandering horen. Onder andere de gemeenten Almere en Oosterhout zijn bewust van deze veranderende rol. In 2021 vroegen ze ons daarom een leergang te begeleiden. Waarom? Omdat zij inzagen dat deze veranderende rol vooral iets vraagt van de professional. En met succes; na de eerste leergangen in 2021, zijn we bij beide gemeenten in 2022 opnieuw met een leergang gestart.

Uitgangssituatie en doel
De leergangen zijn bedoeld om professionals ((beleids)adviseurs, wijkmanagers, financieel adviseurs e.a.) toe te rusten voor hun opdracht. De nadruk ligt op het persoonlijk leiderschap: hoe kan ik vanuit een stevige persoonlijke basis verbinding maken met de organisatie en de stad? Hoe krijg ik regie op mijn werk en werk ik opdrachtgericht samen? Persoonlijk leiderschap, gespreksvaardigheden en integraal samenwerken zijn centrale thema’s binnen de leergangen.

Wat hebben we gedaan?
De leergangen bestaan uit een zestal dagen met daartussen intervisies. Altijd met een vaste groep. Omdat veiligheid en commitment hoog in het vaandel staan als we werken aan persoonlijke ontwikkeling.
De thema’s in beide leergangen zijn hetzelfde. De praktische uitwerking is anders. Deze baseren we op de groep en de specifieke gemeente. Alleen dan sluiten we naadloos aan bij behoeften en bereiken we de deelnemer.

Wat is het resultaat?
Het resultaat is een zelfbewuste professional. Een professional die zijn krachten en valkuilen herkent en stevig staat in de samenwerking met anderen. Die oprecht luistert, reflecteert en rolbewust handelt. Een bijkomend resultaat is een verbonden groep professionals die elkaar goed kent en die met elkaar is gewend te reflecteren. Integraal werken krijgt daardoor een boost.

Neem contact op met onze trainers

  • ‭06-44081744‬
  • 06-83800151

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries