Hoe ziet persoonlijk leiderschap er uit in de publieke organisatie?

De rol van gemeenten verandert: van buiten naar binnen, integraal, vanuit een netwerk en in samenspraak met inwoners en ondernemers, zijn veel gehoorde wensen die bij deze verandering horen. Ook de gemeenten Almere en Oosterhout zijn zich bewust van deze veranderende rol. In 2021 vroegen ze ons een leergang te begeleiden. Waarom? Omdat zij inzagen dat deze veranderende rol vooral iets vraagt van hun professionals. En met succes; na de eerste leergangen met zeer tevreden deelnemers, zijn we bij beide gemeenten in 2022 opnieuw met een leergang publieke professional gestart.

Uitgangssituatie en doel
De leergangen zijn bedoeld om professionals (beleidsadviseurs, wijkmanagers, financieel adviseurs e.a.) toe te rusten voor wat hun veranderende opdracht van hen vraagt aan zelfinzicht en vaardigheden. De nadruk ligt op het persoonlijk professionele leiderschap: hoe kan ik vanuit een stevige persoonlijke basis verbinding maken met anderen binnen en buiten mijn organisatie? Hoe krijg ik meer regie op mijn werk, kan ik dit vertalen naar een concrete aanpak en bijbehorend gedrag en hoe organiseer ik het zo dat voor iedereen helder is wat ik lever en wat anderen te doen hebben (opdrachtgericht samenwerken)? Hoe zorg ik dat belangen boven tafel komen en dat partijen in een samenwerking voortvarend aan een gezamenlijke concrete ambitie werken? Persoonlijk leiderschap, proces- en gespreksvaardigheden en effectief samenwerken in netwerken zijn centrale thema’s binnen deze leergangen.

Wat hebben we gedaan?

De leergangen bestaan uit een zestal leerdagen met daartussen intervisies. Altijd met een vaste groep. Omdat veiligheid en commitment hoog in het vaandel staan als we werken aan persoonlijke professionele ontwikkeling. De thema’s in beide leergangen zijn hetzelfde. De praktische uitwerking is anders. Deze baseren we op de dynamiek in de groep en de aard en vraagstukken van de specifieke organisatie. Alleen zo sluiten we goed aan bij de behoeften van de deelnemers.

Wat is het resultaat?
Het resultaat is een zelfbewuste en breder vaardige professional. Een professional die zijn krachten en valkuilen herkent, stevig staat in de samenwerking met anderen en deze ook weet te organiseren. Die oprecht luistert, reflecteert en rolbewust handelt. Een bijkomend resultaat is een verbonden groep professionals die elkaar goed kent en die met elkaar is gewend te reflecteren. Integraal werken krijgt daardoor een boost.

Neem contact op met onze trainers

  • ‭06-44081744‬
  • 06-83800151

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries