Het Peelland Interventie Team (PIT) geëvalueerd: terugblikken met het oog op de toekomst

In de Brabantse Peel hebben zes gemeenten en diverse overheidspartners zich verenigd in het Peelland Interventie Team (PIT), dat inmiddels meer dan vijf jaar actief is. De belangrijkste doelstelling van het PIT is het gezamenlijk organiseren van integraal toezicht op lokale wet- en regelgeving. Gedurende de afgelopen jaren is het PIT uitgegroeid tot een succesvol voorbeeld voor vergelijkbare teams elders in het land. In april 2021 kregen we de vraag om met het PIT terug te blikken op de afgelopen vijf jaar, met het oog op de toekomst.

Het Peelland Interventie Team

We voerden deze evaluatie uit met nauwe betrokkenheid van alle partners. Door middel van interviews en bijeenkomsten deelden zij ervaringen en maakten wij analyses. We identificeerden succesfactoren in de huidige aanpak, maar ook kansen voor groei en ontwikkeling van het PIT. Daarbij keken we ook naar hoe het veiligheidsdomein en de aanpak van ondermijning zich breder gezien ontwikkelen. We leverden een evaluatierapport op dat de partners in het PIT hebben gebruikt om van te leren en zo hun toekomst vorm te geven.

Het effect van de evaluatie reikte verder dan de Peel. Ook vanuit andere interventieteams in het land was er interesse in de succesfactoren en lessen uit het rapport. De evaluatie draagt daarmee in bredere zin bij aan de versterking van het veiligheidsdomein en de aanpak van ondermijning. Het PIT geldt als ‘best practice’ en vormt zo een inspiratiebron voor vele regio’s.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ward of Marlou.

  • 06-12681048
  • 06-12040468

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries