Het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen in Rotterdam: Meer dan een afspraak

De huisvesting van kwetsbare doelgroepen in de gemeente Rotterdam vraagt een aanpak waarin de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties werken op basis van dezelfde uitgangspunten, elkaar op de hoogte houden en elkaars belangen in acht nemen. De afspraken die daarover gemaakt zijn in 2015, waren medio 2021 toe aan herijking. De afgelopen jaren is de benadering van de doelgroep én de daarbij passende aanpak veranderd: iedere Rotterdammer verdient een plek in de stad. Dit vernieuwde perspectief moest terugkomen in het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen 2022.

Uitgangssituatie en doel
De gemeente vroeg ons om het proces te begeleiden om tot een nieuw convenant over de werkwijze bij de realisatie van nieuwe woonzorgvoorzieningen te komen. Bij aanvang van de herijking van het convenant bestond er onder de partijen het beeld dat de soms uiteenlopende belangen van de betrokken partijen constructieve samenwerking soms in de weg zaten. Tegelijkertijd hebben de partijen ook een grote overeenkomst: ze voelen een sterk verwantschap met de doelgroep en willen voor hen het verschil maken. Bovendien zijn de partijen in hun functioneren sterk afhankelijk van elkaar.

Wat hebben we gedaan?
We vertrokken met een lijst met tien punten waarop het convenant moest worden herijkt. Wat zo mooi was aan deze opdracht, was dat er ruimte werd geboden om partners te vragen naar hun ervaringen in de praktijk en met het oude convenant. Deze ervaringen konden we meenemen in de nieuw te ontwerpen afspraken. Tijdens het opstellen van het convenant voerden we met alle betrokken partijen in Rotterdam een open gesprek over hun visie op het nieuwe convenant: waar lopen jullie nu tegenaan en hoe kunnen we dit een plek geven in de nieuwe afspraken?

Wat is het resultaat?
Door ruimte te bieden voor ieders ervaring en belang hebben we het nieuwe perspectief over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen verwerkt in het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen. Met het hernieuwde convenant is er een verbeterd proces, dat de huisvesting van kwetsbare doelgroepen vergemakkelijkt. Er ligt een doorleefd en gedragen eindproduct en bovendien is de dynamiek tussen partijen verbeterd. Samen hebben de partijen ervoor gezorgd dat de kwetsbare inwoner in Rotterdam meer kans heeft op een passende plek en daarmee op een mooiere toekomst. En uiteindelijk is dat waar de gemeente, de woningcorporaties, de zorgaanbieders én wij als kantoor het voor doen: impact maken in de samenleving.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Chiel.

  • 06-47867413

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries