Havenontwikkeling of natuur? Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op het stikstofvraagstuk

Stikstof is niet alleen een vraagstuk voor het platteland, maar ook voor (grote) steden. Zo worstelt de regio Rotterdam met dit complexe vraagstuk, dat impact heeft op de toekomst van het havengebied en het beschermde natuurgebied Solleveld & Kapittelduinen. Stikstof is hier enerzijds een belemmering voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie in het Havengebied of woningbouw. Anderzijds is het verlagen van de stikstofuitstoot een voorwaarde voor herstel van het beschermde natuurgebied, de Solleveld Kapittelduinen.

Uitgangssituatie en doel.

Onze adviseurs Cato Bechtold en Tim van Wanroij werkten voor de gemeente Rotterdam aan een analyse van de bestaande situatie en een verbeteradvies om per direct mee aan de slag te kunnen. Met als doel om meer grip en sturing te krijgen op de inhoud, de organisatie en het proces rondom dit vraagstuk.

Wat hebben we gedaan?

We verdiepten ons in de materie, we interviewden diverse interne medewerkers en externe partners, en we organiseerden werksessies om samen met onze opdrachtgever tot een gewenst resultaat te komen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een scherp advies met concrete handvaten om meer in samenhang te sturen op de stikstofopgave die zo vele domeinen binnen de Rotterdamse organisatie raakt. En daarnaast inzicht in wat dit betekent voor alle betrokkenen in dit dossier zodat het ook direct handelingsperspectief voor hen biedt. Zodat effectief sturen op dit complexe vraagstuk morgen kan starten!

  • 06-55493802
  • 06-12040468

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries