Gemeente Leiderdorp: een rekenkameronderzoek naar de afhandeling van verkeersveiligheidsmeldingen

Met de groeiende complexiteit van maatschappelijke opgaven en toenemende verwachtingen van de overheid zien we dat gemeenten steeds meer op hun bordje krijgen. Hoe houd je grip op al deze taken en richt je daarbij passende processen in?

In dit Rekenkameronderzoek keken we naar het proces rondom de afhandeling van verkeersveiligheidsmeldingen. We nemen je mee in hoe dat eruit zag.

De gemeenteraad van Leiderdorp verzocht de Rekenkamer een onderzoek te laten doen naar de behandeling van meldingen verkeersonveiligheid. De Rekenkamer heeft Hiemstra & De Vries gevraagd dit onderzoek uit te voeren. We voerden dit onderzoek samen met een verkeersveiligheidsexpert van Mobycon uit. De hoofdvraag van dit Rekenkameronderzoek luidt als volgt: “Hoe en binnen welk tijdsbestek worden binnengekomen verkeersveiligheidsmeldingen binnen de gemeente Leiderdorp afgehandeld, qua acties en terugkoppeling naar melder? En is deze afhandeling in lijn met de geldende procedures?”

Middels een document- en cijfermatige analyse en interviews met alle betrokkenen uit het proces ontstond er een totaalbeeld van het onderliggende proces. In reflectiesessies brachten we vervolgens de verschillende betrokkenen en perspectieven bij elkaar wat in feite een ‘botsproef’ creëerde. We constateerden dat door de kennis en ervaring van betrokken medewerkers meldingen op een adequate manier worden opgepakt. De achterliggende organisatie was echter kwetsbaar. In de systemen zijn verkeersonveiligheidsmeldingen een reguliere melding openbare ruimte. Hierdoor ontbreekt informatie over verkeersonveiligheidsmeldingen. Dit maakt het lastig om gericht te sturen en meldingen verkeersonveiligheid te benutten als signaalfunctie voor effectief beleid op verkeersveiligheid. Het resultaat van onze inzet is tweeledig. We hebben een onderzoeksrapportage opgeleverd met daarin onze bevindingen en conclusies. Deze rapportage biedt daarmee inzicht aan raad, college en de ambtelijke organisatie wat er nodig is om melding verkeersonveiligheid tijdig en juist op te pakken. Door dichtbij de Rekenkamercommissie als opdrachtgever te blijven konden we samen tot slimme aanpassingen in het onderzoek komen die tot een efficiënte uitvoering van de opdracht hebben geleid.

Benieuwd naar het gehele onderzoek?

 

Klik hier

Benieuwd naar onze visie op onderzoek en procesverbetering?

Neem dan contact op met onze adviseur Gerco Liefhebber.

  • ‭06-36422696‬

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries