Gemeente Huizen: toekomstgerichte afspraken met enkele aanbieders

Het sociaal domein is sinds 2015 versplinterd op vele niveaus. Afzonderlijke gemeenten maken eigen afspraken en er is een veelheid aan aanbieders. Gemeenten hebben soms nauwelijks contact met de aanbieders en daarmee weinig zicht op wat zij daadwerkelijk doen. Ongrijpbare stijgende uitgaven en niet passende zorg zijn veelvoorkomende problemen.

Uitgangssituatie en doel

De gemeente Huizen gooit het roer om. De gemeente werkt aan lange-termijnafspraken met enkele aanbieders. Samenwerking en investeren in elkaar zijn de uitgangspunten. In plaats van winstmaximalisatie of uitholling van elkaar. Het ontwikkelen en invoeren van een (taakgerichte) lumpsumfinanciering bij de specialistische begeleiding Wmo en Jeugd is één van de oplossingen. Maar hoe organiseer je dat en wat is daar precies voor nodig? Hiemstra & De Vries heeft de gemeente Huizen hierbij ondersteund.

Wat hebben we gedaan?

We zijn op zoek gegaan naar de mogelijkheden om de specialistische begeleiding anders te organiseren. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met de professionals in de wijk, de aanbieders en de gemeente. Hun ervaringen dienen als basis van ons advies. In ons advies hebben we bovendien gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van verbetermogelijkheden. De samenwerking met de regio en omliggende gemeenten hebben we geborgd in de ontwikkelagenda van Huizen.

Wat is het resultaat?

Met ons onderzoek stippelen we een pad tot verbetermogelijkheden uit die passen binnen de huidige (contract)afspraken. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Een proces waarin de raad, gemeenten, aanbieders en inwoners allen vanuit hun rol, wens en behoefte een belangrijke stem hebben of moeten krijgen.

Daarnaast reiken we met ons onderzoek handvatten aan voor een radicale wijziging: van open house werken volgens het marktmechanisme naar een partnerschap waarin de bedoeling het leidende principe is. Dit vergt tijd van alle partijen. En een proces dat vorm en inhoud aan de wijziging geeft, maar ook bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen dat hierbij nodig is.

Wil je meer weten over een toekomstgericht bedrijfsvoering?

Neem dan contact op met Gerco Liefhebber.

  • ‭06-36422696‬

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries