Gemeente Ede kiest voor een stevige frontoffice

Veel gemeenten staan voor de opgave om te transformeren in het sociaal domein. Zodat de inwoners en gezinnen in een kwetsbare positie de ondersteuning krijgen om zelfstandig verder te kunnen én deze zorg en ondersteuning betaalbaar blijft. Deze ambitie start bij een stevige frontoffice. Lees hier hoe de gemeente Ede haar frontoffice sociaal domein stevig positioneert.

Uitgangssituatie en doel
De gemeente Ede heeft zes principes aan de hand waarvan zij de tansformatie wil vormgeven. Samen met de medewerkers in de frontoffice hebben we deze algemene transformatieprincipes vertaald naar concreet gedrag, handelen en werkprocessen in hun situatie. In een repeterend en dus herkenbaar ritme pelden we de principes af, maakten we concrete afspraken, leerden we door middel van intervisie, ontwikkelden we ondersteunende producten en oogstten we de concrete lessen en inzichten.

Wat hebben we gedaan?
Het werk van de frontoffice is voorbereidend op dat van de consulenten. Daarom hebben we hen snel betrokken bij het maken van concrete afspraken. Zodat de consulenten goed kunnen voortborduren op het werk van de frontoffice. De frontoffice vervult bovendien een belangrijke rol in het benutten van het voorliggend veld. Daarom hebben we ingezet op het leren kennen van de belangrijkste organisaties en mensen in de Edese sociale basis. Zodat het aanbod bekend is in de frontoffice en de lijnen kort. We merkten dat oplossingen niet groots en meeslepend hoeven te zijn; regelmatig bij elkaar zitten voor snelle afstemming is al een grote quick win.

Wat is het resultaat?
We laten na deze opdracht een   sociaal domein achter waar steeds meer mensen zien dat een goede klantreis in het sociaal domein start bij de frontoffice en dat goed triageren in de frontoffice een vak is, dat vakbekwame mensen vraagt. De frontoffice-medewerkers voelen zich toegerust in competenties en ondersteunende tooling om dit vak uit te oefenen.

Wil je meer weten over het versterken van de toegangsmedewerkers in het sociaal domein?

Neem dan contact op met Nilco of Eline.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries