Ede: vooruitgang door overzicht en keuzes maken

De gemeente Ede heeft als uitgangspunt om van buiten naar binnen te denken en de Edese samenleving betere van dienst te zijn. Daartoe zijn er veel initiatieven om de organisatie te verbeteren. Toch kwamen zaken niet allemaal even goed van de grond. Hiemstra & De Vries is gevraagd om één van de drie ontwikkellijnen te ondersteunen in de rol van opdrachtgever, coördinerend projectleider en algemeen klankbord om te reflecteren op patronen.

Allereerst brachten we overzicht aan in de organisatie-ontwikkellijn. Op basis van het overzicht konden prioriteiten worden gesteld. Welke twee thema’s pakken we nu op? Verder spiegelden we voortdurend op: wat is mijn rol; wat is jouw rol; wat spreken we af? Als er geen heldere afspraken of uitgangspunten op papier stonden, zijn we dat eerst gaan doen. We hebben de organisatie geholpen met het creëren van duidelijkheid en rust door niet mee rennen en in elk gat springen dat er toch wel valt, maar door te laten zien dat soms nee zeggen betere resultaten geeft. Want nee zeggen, is ja zeggen tegen de dingen die je wél doet.

Gaandeweg kwamen we erachter dat er niet zozeer een nieuwe (programma)organisatie nodig was. Wat nodig was, was de bestaande teams en projecten die deze taak al hadden beter te positioneren en hun successen en hun waarnemingen over belemmeringen beter te vertellen. Vertellen aan de directie, zodat zij betere beslissingen kan nemen. Maar ook: vertellen in de organisatie om successen te vieren en de veranderingen op een leuke manier over het voetlicht te brengen.

We laten na deze opdracht een organisatie achter die zichzelf heeft versterkt met de eigen mensen. De ontwikkelkracht is beter in de organisatie geborgd. Daar gaat de Edese samenleving de vruchten van plukken met een fijne dienstverlening en een gemeente die er is voor haar inwoners en ondernemers.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries