Samenwerkende provincies benutten potentieel van digitalisering

Om de schaalvoordelen van digitalisering te benutten zullen overheden meer moeten samenwerken. De noodzaak voor samenwerking ontstaat enerzijds door landelijke en Europese wetgeving, en anderzijds omdat de enorme potentie van digitalisering alleen kan worden benut als publieke organisaties samenwerken. Ook provincies hebben te maken met deze dynamiek.

Het is knap hoe jullie in het complexe speelveld van digitalisering met de twaalf provincies tot zo'n helder voorstel kwamen die de basis legde voor de besluitvorming.

- Jolinda van der Endt, Directeur Bij12

Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie in stelling brengen

Provincies kenden tot voor kort geen samenwerkingstraditie op het terrein van digitalisering. De gemeenschappelijke innovatieagenda van de provincies op het gebied van digitalisering (Interprovinciale Digitale Agenda – IDA) heeft dit veranderd. Er zijn verschillende digitale samenwerkingsinitiatieven die vragen om een structurelere organisatie. Maar provincies willen voordat ze hier verder in investeren wel helder hebben wat dit oplevert en of het logisch is om die taken te beleggen bij de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de provincies BIJ12. BIJ12 en de provincies vroegen ons om deze inhoudelijke verdieping en besluitvorming te begeleiden.

Uitvoeringsgerichte besluitvorming ondersteunen

De projecten waar provincies op samenwerken zijn verschillend van aard. Het kan gaan om data-projecten en applicaties die de provinciale rol in de ruimte mogelijk maken, het meewerken aan de implementatie van NL/EU digitale voorzieningen/wetgeving, de centrale inkoopfunctie en contractmanagement en het verkennen en opschalen van innovatieve toepassingen. Wij hebben voor de verschillende projecten van de IDA onderzocht of ze goed een plek bij de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de provincies BIJ12 zouden kunnen krijgen. We hebben daarnaast inzichtelijk gemaakt wat de kosten daarvan zouden zijn en wat de alternatieven zijn. Zo konden de beslissers een goede keuze maken voor de overdracht van de taken.

Wat onze aanpak kenmerkte was:

  1. dat we intensief contact onderhielden met de projectleiders zodat hun kennis en expertise goed in de besluitvorming is meegenomen. Daardoor ontstaat er geen discussie na de besluitvorming over de implementatie en kon de uitvoering na besluitvorming meteen plaatsvinden;
  2. dat we de projectresultaten opdeelden in type werk, waardoor we deze op een logische manier in samenhang konden voorleggen aan de besluitvormers. Hierdoor ging het gesprek tussen de bestuurders niet zozeer over de individuele projectresultaten, maar vooral over een toekomstvisie op de samenwerking op digitalisering en de visie op de rol van BIJ12;
  3. dat we alternatieve mogelijkheden inzichtelijk maakten. We hebben de beslissers van de provincies helder gemaakt wat de andere mogelijkheden om de taken te beleggen (inclusief het zelf doen als provincies) en de voor- en nadelen hiervan aan hen voorgelegd. Dit leidt ertoe dat zij weloverwogen een besluit konden nemen en ze niet het gevoel kregen dat ze maar één keuze hadden.

Sterkere provincies en kostenvoordelen

Onze rapportage heeft ertoe geleid dat provincies digitale samenwerking consistent kunnen vormgeven. Hierdoor kunnen provincies hun belangrijke taak als integrerend middenbestuur beter vervullen. Daarnaast leveren de keuzes die de provincies hebben gemaakt op basis onze rapportage aantoonbare kostenvoordelen op. Een belangrijk effect is ook dat we meer scherpte hebben aangebracht in de rol die BIJ12 voor provincies als hun gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie zou moeten vervullen en welke taken hier wel én niet zouden moeten worden belegd.

Publieke organisaties zullen in het algemeen meer moeten samenwerken om de potentie van digitalisering te benutten. Dit project toont aan dat dit waarde oplevert en dat nu het moment is om die samenwerking vorm te geven.

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op Jaring of Loek.

  • 06-53675600
  • 06-51244026

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries