De wolf is in Nederland: wat vraagt dit van de strategie en positionering van een publieke organisatie?

Publieke organisaties werken in een complexe omgeving met veel verschillende partners en stakeholders samen. Deze dynamiek vraagt om heldere visie en uitwerking over de richting en inrichting. En dat is geen statische situatie, maar vergt strategisch, tactisch en operationeel denken en werken.

 

Uitgangssituatie en doel

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) geeft met enige regelmaat een zienswijze op fauna ontwikkelingen in Nederland. In 2022 is de vraag vanuit de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteld om naast een advies over de positie van de wolf in Nederland ook een maatschappelijke dialoog te organiseren. De secretaris-directeur van de RDA heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om advies over de governance en aanpak en mee te denken over de positie van de Raad ten opzichte van het politieke- en bestuurlijke krachtenveld.

Wat hebben wij gedaan?

In de afgelopen maanden hebben wij actief meegedacht over hoe een brede maatschappelijke dialoog vorm te geven naast het te formuleren advies en hebben we een passende governance uitgewerkt. De uitgangspunten waren de vragen van de ministers. Deze vragen zijn vertaald naar drie verschillende sporen met een eigen opdracht en inrichting waarbij een stuurgroep de integraliteit en samenhangt bewaakt. In gesprek met de RDA hebben we een analyse van het krachtenveld gemaakt. Waar gevraagd hebben wij namens RDA opgetreden in dit krachtenveld en contacten gelegd. Zo hebben we continu strategie en operationele uitwerking gecombineerd zodat de strategie ook verbonden is met de praktijk.

Wat is het resultaat?

Het uitwerken van een strategie, hier uitvoering aan geven en het positioneren in een complex krachtenveld, houd veel publieke organisaties op dit moment bezig. Door met elkaar in gesprek te gaan over de situatie, de context en ontwikkelingen wordt de foto van het moment inzichtelijk, en denken we met elkaar over het gewenste verloop van de film. Het gesprek stijgt uit boven de waan van de dag en helpt de organisatie om strategisch en tactisch voor te denken. Met de RDA is ‘on the job’ gewerkt aan enkele concrete producten (governance, krachtenveld analyse en quick scan media) en door ons strategisch meegedacht over de positionering en strategische activiteiten.

Marc Schakenraad (secretaris-directeur): ‘Het opleveren van een zienswijze, dat kunnen wij goed. Maar de andere vraag van de ministers over het organiseren van een maatschappelijke dialoog was als organisatie nieuw voor ons. Het is fijn om met Pieter en Loek te sparren. De gesprekken triggeren om op een andere manier te kijken naar ons inhoudelijke werk. De ervaring van Pieter en Loek helpt om op een strategische en tactische manier te kijken en handelen. Ik ben tevreden over de concrete producten die zij opleverden, de wijze waarop ze het gesprek met mij voerden en me hielpen om even uit te zoomen, om daarna te doen wat nodig is. We hebben het advies inmiddels opgeleverd en zijn blij dat de ministers ons advies omarmd hebben en er actief mee aan de slag gaan.’

Wil je meer weten over strategie en positionering?

Neem dan contact op met Pieter Hilhorst of Loek Schueler.

 

  • 06-51244026

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries