De waarde van strategisch projectmanagement

Soms is het even alle hens aan dek en wordt een (tijdelijke) structuur in een publieke organisatie opgezet om samen te werken en snel te handelen. Het is dan nodig om in korte tijd extra handen te hebben om te doen wat nodig is, maar vooral ook denkkracht om uit de waan van de dag te stappen en te doordenken wat de strategie en uitvoering voor de korte en middellange termijn is.

In de zomer is Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het nieuws gekomen over haar controle op de uitwonende beurs. Het bestuur van DUO heeft direct besloten om deze werkwijze stop te zetten, een intern onderzoek te starten en te zorgen dat professionals met een blik van buiten mee participeren in dit traject. Hiemstra & De Vries is gevraagd om op strategisch en tactisch niveau de tijdelijke organisatie te ondersteunen en te fungeren als sparring partner van de projectleiding en het bestuur.

Innovatieve aanpak in onderzoeksontwerp en governance

In de afgelopen maanden, hebben wij de onderzoeksaanpak mede ontworpen samen met het interne team en experts van buiten DUO. Eén van de uitgangspunten van het bestuur was om een blik van buiten te organiseren. Hiertoe is een governance, werkwijze en een speciale ‘raad’ samengesteld. De ondersteuning vanuit Hiemstra & De Vries is om dit werkend te krijgen door de juiste mensen te benaderen en de voorbereidingen voor het overleg te treffen.

Voortdurende verfijning

Het resultaat is niet eenvoudig te vatten omdat het vooral strategisch projectmanagement on the job is en dat loopt nog. We helpen om het interne onderzoek goed te laten verlopen, zoals door het opleveren van een onderzoeksontwerp, uitwerking van de governance, voorstel voor de doorontwikkeling van de crisis naar een tijdelijke organisatie. Deze producten helpen de projectleiding en programmamanager van het onderzoek in hun rol. Tussendoor vinden gesprekken plaats over de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Door de juiste vragen te stellen, is er niet alleen aandacht voor de korte termijn maar wordt er meer vooruitgekeken.

Meerwaarde voor de opdrachtgever

Heika van Es (gedelegeerd opdrachtgever tijdelijke organisatie): ‘In korte termijn hebben wij binnen DUO een multidisciplinair team samengesteld om te doen wat nodig was in de opstartfase van het onderzoek. Juist in een crisissituatie is de waan van de dag sterk en is het fijn om te bouwen en te vertrouwen op het denkwerk van de strategisch adviseur van Hiemstra & De Vries. Loek is onderdeel van ons team en helpt mee door te schrijven aan plan van aanpak en houdt overzicht van acties. Ze helpt ons om de ogen open te houden voor de blik van buiten en denkt strategisch mee over de volgende stappen voor het bestuur, de directie en onze tijdelijke organisatie. We zitten nog middenin de opdracht, maar tot nu toe ben ik zeer tevreden over de concrete producten die zij oplevert en de wijze waarop ze het gesprek met mij voert en daarmee ons allemaal helpt om even uit te zoomen om daarna te doen wat nodig is. De combinatie van strategische denkkracht en praktisch doevermogen is precies wat ondersteunend is in een dergelijke situatie.’

 

 

Wil je meer weten over strategisch projectmanagement?

Omschrijving: Neem dan contact op met Loek Schueler.

 

  • 06-51244026

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries