Begeleiding directeurennetwerk Bedrijfsvoering 100.000+ gemeenten

Sinds 2009 bestaat het directeurennetwerk Bedrijfsvoering 100.000+ gemeenten. Het netwerk bestaat uit de directeuren van gemeenten én shared service organisaties en heeft tot doel om elkaar te spiegelen, inspireren, en helpen op vraagstukken die spelen binnen de eigen organisatie. Dat doen we door uitdagingen in de bedrijfsvoering met elkaar te bespreken, kennis uit te wisselen en samen te werken aan oplossingsrichtingen. Hiemstra & De Vries begeleidt dit netwerk. Een fantastische rol die mooi aansluit op onze visie om publieke organisaties verder te helpen om maatschappelijke doelen te realiseren.

Uitgangssituatie en doel van het netwerk

Een netwerk drijft op de motivatie van leden en de verbinding tussen leden. Zeker voor directeuren Bedrijfsvoering, met een volle agenda, betekent dit dat elke bijeenkomst raak moet zijn. Je moet erbij willen zijn/horen. Het doel is dan ook om ervoor te zorgen dat het resultaatgerichte bijeenkomsten zijn, waar iedere deelnemer iets aan heeft. Als begeleiders van het netwerk zorgen wij ervoor dat we dit doel bewaken. Door strak georganiseerde bijeenkomsten met een inhoudelijk aantrekkelijk programma dat aansluit op de behoeften van de deelnemers. Natuurlijk is er ook voldoende tijd en ruimte om elkaar te spreken en te ontmoeten: netwerken dus!

De directeuren Bedrijfsvoering zijn aan het stuur van het netwerk. Wij nemen niet over, maar geven invulling aan de koers die zij kiezen. Wij stellen onszelf proactief, slagvaardig en verbindend op. Dit betekent dat we actief kansen voor het netwerk aandragen (van nieuwe deelnemers tot relevante gespreksonderwerpen), doorpakken op afspraken die we met de voorzitters van het netwerk maken en verbinding houden met alle leden van het netwerk om zo plek en inhoud te kunnen geven aan ieders wensen en behoeften. Daarnaast brengen we onze kennis en expertise in over de trends en ontwikkelingen die wij zien binnen de publieke sector en specifiek met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Wat doen we?

Kort gezegd bestaat onze rol uit 3 onderdelen:

 1. Aanjagen
  We brengen relevante actuele vraagstukken in.
  We brengen onze expertise op organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering in.
  We signaleren nieuwe kansen voor het netwerk.
 2. Verbinden
  We zijn extern aanspreekpunt en zoeken actief naar cross-overs met andere netwerken.
  We verbinden leden die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn.
 3. Ondersteunen
  We zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de netwerkconferentie.
  We begeleiden, samen met de voorzitters van het netwerk, de netwerkbijeenkomsten.

Wat is het resultaat?

Met de ondersteuning van dit netwerk willen we een bijdrage te leveren aan een sterke bedrijfsvoering in de publieke sector, die helpt om de maatschappelijke opgaven van Nederland te realiseren. Drie keer per jaar komen de directeuren Bedrijfsvoering samen. Jaarlijks is er één netwerkconferentie. Een volle dag met interessante sprekers en workshops over de uitdagingen in én oplossingsrichtingen voor de bedrijfsvoering. Het resulteert in een duurzaam en stevig netwerk dat wij graag nog jaren blijven begeleiden.

 

Meer weten over het directeurennetwerk Bedrijfsvoering 100.000+ gemeenten?

Neem dan contact op met Gerco of Fleur, zij begeleiden het directeurennetwerk.

 • ‭06-36422696‬

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries