Actieonderzoek Scheveningen haven – weerbaar tegen ondermijning

De Scheveningse zeehaven is in potentie een aantrekkelijke locatie voor criminele activiteiten. Onder meer door de ontsluiting naar de Noordzee, de economische functie van de haven en het beperkte overheidstoezicht. Nu het toezicht in grotere zeehavens als Rotterdam en Antwerpen flink is versterkt, is een waterbedeffect te verwachten. De partners van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag willen de lopende aanpak daarom versterken én verbreden: van de zee naar het land en door in te zetten op weerbaarheid van de haven tegen ondermijning

 

Het RIEC Den Haag heeft ons gevraagd om middels een actieonderzoek te komen tot een gedragen actieagenda gericht op: ‘Een veilige en integere zeehaven, door middel van het zoveel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten’.

Tijdens het actieonderzoek brachten we inzichten uit de praktijk en eerdere onderzoeken bij elkaar. Deze vertaalden we naar concrete interventies voor in de actieagenda óf brachten we direct in de praktijk. Dit deden we samen met een werkgroep van betrokken partners: gemeente Den Haag, Politie, Douane, KMar en de Havendienst. Daarnaast betrokken we een brede groep aan publieke en private partners in interviews en werksessies. Daarbij beperkten we ons niet tot het veiligheidsdomein, maar keken we ook naar kansen op andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, economie en het sociaal domein. Zo bouwden we tijdens het onderzoek al aan een netwerk van partners die nu met de uitvoering van de agenda aan de slag gaan. Ook brachten we samen met de wijkagent een bezoek aan het gebied. Dit leverde waardevolle inzichten op die niet via papier of systemen te verkrijgen zijn.

Een voorbeeld van een interventie die al gedurende het onderzoek is uitgevoerd is een Meld Misdaad Anoniem-campagne. Deze campagne had als doel om de bewustwording van signalen van ondermijning en meldingsbereidheid te vergroten onder inwoners en ondernemers in het gebied. In dit kader zijn ook bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen die op hun beurt weer inzichten opleverden voor het onderzoek.

Het concrete resultaat van onze inzet is een actieagenda met vier actielijnen waarop de RIEC-partners de komende tijd gezamenlijk gaan inzetten. Ondersteunend aan de actieagenda hebben we een toegankelijke infographic gemaakt van de vier actielijnen:

  • Versterk het zicht en toezicht op het water
  • Investeer in zicht en toezicht op het land
  • Bouw aan een weerbaar gebied
  • Organiseer de samenwerking duurzaam

Het actieonderzoek, de actieagenda en de infographic helpen de RIEC-partners in Scheveningen Haven om effectief aan de slag te gaan met de weerbaarheid van de haven tegen ondermijning.

De volledige actieagenda is te vinden via: Website Veiligheidscoalitie, Actieagenda Scheveningen-Haven

Wil je een vrijblijvend gesprek inplannen?

Neem contact op met Marlou of Anique.

  • 06-12681048
  • 06-13474086

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries