Rotterdammer maakt helder wat je kan verwachten van participatie bij projecten in de fysieke leefomgevingSamenwerken aan een data-ecosysteem voor mobiliteit en duurzame verstedelijkingHavenontwikkeling of natuur? Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op het stikstofvraagstukMaastricht: Een nieuw langetermijnperspectief richting 2040Verbeteren beleidscyclus omgevingsbeleid Rotterdam

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries