De weerbarstige eerste stap: de vereenvoudiging van Ruimte in de gemeente UtrechtToekomstbestendigheid gaat niet over het optimaliseren van de ‘hark’ maar over écht anders gaan sturen.Rotterdammer maakt helder wat je kan verwachten van participatie bij projecten in de fysieke leefomgevingSamenwerken aan een data-ecosysteem voor mobiliteit en duurzame verstedelijkingHavenontwikkeling of natuur? Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op het stikstofvraagstukMaastricht: Een nieuw langetermijnperspectief richting 2040Verbeteren beleidscyclus omgevingsbeleid Rotterdam

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries