Inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in NieuwegeinLimburg op weg naar een integrale aanpak voor de bebouwde omgevingAan de slag met het vergunningsproces in Twenterand: hoe zorgen we dat het écht gaat werken?Koploper Apeldoorn verkent koppelkansen tussen mobiliteit, maatschappelijke opgaven en digitaliseringDe weerbarstige eerste stap: de vereenvoudiging van Ruimte in de gemeente UtrechtToekomstbestendigheid gaat niet over het optimaliseren van de ‘hark’ maar over écht anders gaan sturen.Rotterdammer maakt helder wat je kan verwachten van participatie bij projecten in de fysieke leefomgevingSamenwerken aan een data-ecosysteem voor mobiliteit en duurzame verstedelijkingHavenontwikkeling of natuur? Hoe kan de gemeente Rotterdam sturen op het stikstofvraagstukMaastricht: Een nieuw langetermijnperspectief richting 2040

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries