Zes ontwikkelingen die een goede strategie noodzakelijk maken. Blogreeks 2/5

Een strategieproces start vaak met het maken van de aspiratie. Onderdeel daarvan is het verkennen van de impact van externe ontwikkelingen op de organisatie. Wat zijn zes ontwikkelingen die de transformatie bij overheidsorganisaties aanjagen?

Blogreeks ‘Wendbare strategie realisatie door Jaring Hiemstra’
Deel 2 van 5.

Netwerkbijeenkomst voor strategen in de publieke sector (najaar 2024)
Je kan je hier aanmelden.

Zes ontwikkelingen

1. Meer multipolaire wereld en conflict: toenemende dreiging voor overheid zich uitend in cyberaanvallen met de intentie om maatschappij te destabiliseren. Noodzaak om kwetsbaarheid te verkleinen en niet alleen te focussen op effectiviteit en efficiency.

2. Bevolkingsgroei en vergrijzing: bevolking groeit verder tot 20 miljoen in 2050 met onder andere grote impact op woningbouw, infrastructuur en watergebruik. Dubbele vergrijzing leidt tot grote opgaven (o.a. > zorgvraag) én personeelsschaarste. Noodzaak voor innovatie.

3. Grenzen aan groei en transities: planetaire grenzen zijn bereikt en worden beantwoord met hoge ambities op het terrein van energie, ecologie en afval. Noodzaak voor verduurzaming en regeneratie.

4. Digitale revolutie biedt enorme kansen én bedreigingen: biedt mogelijk oplossingen voor de grote opgaven in de publieke sector maar is ook een bedreiging voor de democratische rechtsstaat en vrijheid van burgers in de vorm van desinformatie en foutief gebruik (toeslagenaffaire). Noodzaak voor sterker staatsrechtelijke en democratisch kompas.

5. Grotere sociaal-culturele tegenstellingen: historie van verdere individualisering, groeiende vermogensverschillen, polarisatie tussen bubbels. Toenemend wantrouwen van de overheid. Noodzaak betrouwbaar en besturen en werken (niet gekende belangen meewegen).

6. Structurele houdbaarheid overheidsfinanciën onder druk: de Studiegroep Begrotingsruimte adviseerde om de rijksbegroting per 2028 met 17 miljard te verlagen om de overheidsfinanciën gezond te houden. Noodzaak voor hervorming.

In een volgende blog ga ik in op de vraag waarom publieke organisaties een wendbare organisatie strategie nodig hebben.

Lees hier de andere blogs uit de blogreeks
Blog 5: Kenmerken van overheden die succesvol (wendbaar) strategie realiseren?
Blog 4: De drie principes van een (wendbare) strategie
Blog 3: Publieke organisaties hebben een (wendbare) organisatie strategie nodig
Blog 2: Zes ontwikkelingen die een goede strategie noodzakelijk maken
Blog 1: Waarom hebben publieke organisaties vaak een betere strategie nodig?

Jaring Hiemstra is partner strategieontwikkeling bij Hiemstra & De Vries.

Doorpraten over wendbare strategie realisatie?

Neem contact op met Jaring.

  • 06-53675600

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries