• calendar_month 31 January 2023
  • account_circle

Woonoplossingen voor kwetsbare groepen

Woonoplossing

Huisvesting is een voorwaarde voor bestaanszekerheid. Bijna niets is zo ingrijpend als het ontbreken van een eigen woonplek. Door een groot tekort aan woningen staat huisvesting voor kwetsbare groepen onder druk. In deze video leggen we uit wat deze opgave zo complex maakt en welke oplossingsrichtingen we zien. Samen met zorginstellingen, overheden en woningcorporaties werkt Hiemstra & De Vries aan woonoplossingen voor kwetsbare groepen.

Inschrijving is gesloten.

Bijeenkomst over woonoplossingen

Op 23 maart 2023 organiseren we een bijeenkomst over woonoplossingen voor het tegengaan van dak- en thuisloosheid. De bijeenkomst sluit aan op het Nationaal Actieplan Dakloosheid: ‘Eerst een Thuis’. Wij zien een ambitieus plan dat ervoor moet zorgen dat dakloosheid in 2030 is beëindigd. In de aanpak staat een plek om te wonen aan de basis van elk hulpverleningstraject: ‘eerst een woning, dan herstel’. Het hebben van een stabiele woonplek met de juiste ondersteuning is het belangrijkste antwoord op het verminderen van dakloosheid. Maatschappelijke opvang moet worden afgebouwd en er zijn meer woonplekken nodig met begeleiding. Het actieplan bouwt voort op de brede ervaring met ‘Wonen Eerst’ van stakeholders in het werkveld, met mooie voorbeelden als Housing First en Onder De Pannen. Met de nieuwe aanpak komt ook een financiële bijdrage vanuit het Rijk.

Een netwerk van betrokken adviseurs en professionals van gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties, die zijn samengebracht door Hiemstra & De Vries, schaart zich achter de ambitie om dakloosheid voor het einde van 2030 te beëindigen. Wij vragen aandacht voor de ervaringen en lessen die de afgelopen jaren zijn opgedaan in de aanpak van dak- en thuisloosheid. Met deze ervaringen en lessen kunnen we er samen voor zorgen dat de ambitie realiteit wordt.

Op donderdag 23 maart 2023, van 15.00 uur tot 17.00 uur organiseert Hiemstra & De Vries een bijeenkomst in Utrecht over op ‘Wonen Eerst’ gebaseerde woonoplossingen voor het tegengaan van dak- en thuisloosheid. Professionals van gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties delen hier hun lessen over hun onderlinge samenwerking in het toepassen, borgen en opschalen van succesvolle initiatieven die dak- en thuisloosheid beëindigen. We spreken over ervaringen uit verschillende regio’s. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor directeuren, managers en beleidsadviseurs van gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: ‘Eerst een Thuis’. Deelnemers krijgen toepasbare adviezen over de realisatie van woonoplossingen die dak- en thuisloosheid op lokaal niveau beëindigen.

Inschrijving is gesloten.

Locatie
Krachtstation Kanaleneiland
Amerikalaan 199
3526 VD Utrecht

Deelname is gratis.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries