Webinar de Moderne Digitale Provincie

Waar staan provincies als het gaat om de digitalisering en wat zouden provincies moeten doen? Deze vraag stond centraal tijdens het webinar ‘De moderne digitale provincie’ van het Interprovinciaal Overleg.

Tijdens dit webinar werden de resultaten van het onderzoek van Jaring Hiemstra gedeeld. In het boek dat hij hierover heeft geschreven kiest hij voor een insteek waarbij hij de digitale mogelijkheden (o.a. IoT, Cloud, AI) verbindt aan de kansen die dit biedt voor provincies om de toegevoegde waarde te vergroten.

Het webinar kijk je hier terug. Het boek ‘De moderne digitale provincie’ bestel je hier.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries