Waarom hebben publieke organisaties vaak een betere strategie nodig? Blogreeks 1/5

Veel overeenkomsten in de strategische opgave

Of het nu gaat om gemeenten, waterschappen, zorgorganisaties of de politie – ze hebben op hoofdlijnen allemaal dezelfde strategische uitdaging. De externe ontwikkelingen vragen om hoge ambities (o.a. klimaatadaptatie, aanpak ondermijning, toenemende zorgvraag), er is sprake van personeelsschaarste (nu en toenemend op langere termijn) en financiële tekorten op termijn.

Blogreeks ‘Wendbare strategie realisatie door Jaring Hiemstra’
Deel 1 van 5.

Netwerkbijeenkomst voor strategen in de publieke sector (najaar 2024)
Je kan je hier aanmelden.

Puzzelstukjes zijn nog geen strategie

Publieke organisaties hebben vaak wel puzzelstukjes van een strategie: een strategisch personeelsplan, een mission-statement, een innovatieagenda en een meerjarenbegroting. Maar doordat de samenhang ontbreekt en leiders dit geen samenhangend verhaal hebben mist de strategie aan kracht om als kompas te dienen voor de keuzes die er elke dag gemaakt worden.

Steeds meer publieke organisaties onderkennen dat er een grote spanning is tussen de maatschappelijke eisen/vraag en het realisatievermogen van de organisatie. Dat maakt het strategievraagstuk extra relevant.

Nut van een strategie

Een strategie biedt een helder antwoord op de vraag hoe de organisatie in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen haar ambities gaat realiseren. En dat is dus best een spannende vraag gezien de grote opgaven, financiële tekorten, snelle digitale ontwikkelingen en personeelstekorten.

Twee definities

Onderstaand twee definities over strategie. De eerste is een klassieker. Hoe zorg je ervoor als bestuurders en ambtenaren voor dat de prestaties van de organisatie in lijn blijven met de maatschappelijke eisen en verwachtingen? Wat daarbij in de praktijk goed werkt is om de maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op een rij te zetten. De tweede definitie van Roger Martin is ook erg nuttig. ‘Een strategie is geen plan’. Een plan is iets wat de organisatie zich kan voornemen en doen (flexibel kantoorconcept implementeren). Een strategie omvat (onderbouwde) aannames (die je niet zelf beïnvloed) die de organisatie succesvol maken. Bijvoorbeeld: doordat we meer professionals in wijken laten werken onderkennen we eerder dat burgers problemen hebben en vermijden we dure tweedelijns zorg. Als ik met teams werk aan strategie laat ik altijd deze ‘strategische logica’ expliciet maken.

A Plan is not a strategy, Roger Martin

In een volgende blog ga ik in op de vraag wat belangrijke strategische ontwikkelingen zijn die het strategievraagstuk juist nu relevant maken.

Lees hier de andere blogs uit de blogreeks
Blog 5: Kenmerken van overheden die succesvol (wendbaar) strategie realiseren?
Blog 4: De drie principes van een (wendbare) strategie
Blog 3: Publieke organisaties hebben een (wendbare) organisatie strategie nodig
Blog 2: Zes ontwikkelingen die een goede strategie noodzakelijk maken
Blog 1: Waarom hebben publieke organisaties vaak een betere strategie nodig?

Jaring Hiemstra is partner strategieontwikkeling bij Hiemstra & De Vries.

Doorpraten over wendbare strategie realisatie?

Neem contact op met Jaring.

  • 06-53675600

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries