Voorbij de waan van de dag – Jeugdzorg

De jeugdzorg is een #wickedproblem. Niemand kent het volledige probleem, hoe het zich ontwikkelt en er is geen eenduidige oplossing. En dus is iedereen nodig om gezamenlijk en blijvend te werken aan het bouwen aan betere jeugdzorg. Niet opknippen maar juist bij elkaar brengen. In ons werk bouwen wij daarom aan netwerken waarin mensen elkaar kennen en vanuit dezelfde ambitie handelen. Dit doen wij op wijk, gemeente, regionaal en landelijk niveau. Met een continu besef dat je elkaar in dit netwerk hard nodig hebt.

In dit licht initieerden Nilco van der Steege en Chiel Peters vanuit Hiemstra & De Vries een rondetafelgesprek over de jeugdzorg. Een gesprek waarin men spreekt vanuit ieders plek en ervaring in het stelstel. Wij geloven namelijk dat we tot nieuwe inzichten en doorbraken komen als we verschillende perspectieven bij elkaar brengen. Van wethouder tot de jongere en van gemeente tot jeugdhulpaanbieder.

Vanuit verschillende perspectieven bespreken de mensen aan tafel een aantal urgente vraagstukken om de situatie in de huidige jeugdzorg te doorbreken. Deze verscheidenheid aan invalshoeken werkt versterkend. Het hele gesprek is daarom de moeite waard om te zien. Tegelijkertijd is een aantal thema’s de revue gepasseerd die eruit springen en wij de komende periode extra onder de aandacht brengen. Dat zijn onder andere:

1. Bouw aan een jeugdzorgstelsel vanuit het doel van de jeugdzorg. Bepaal dit eerst voordat er kaders en afspraken gemaakt worden. Oplossingsgericht handelen kan wellicht de huidige situatie optimaliseren, maar of dit de oorzakelijke problemen oplost is de vraag. Werk vanuit visie aan de hervorming in plaats vanuit vastgestelde kaders.Van problemen en oplossingen naar hulpvragen en ondersteuning. De jeugdzorg wordt nu ingezet om problemen te ‘fixen’, terwijl een sterk wijkgericht netwerk ervoor kan zorgen dat professionele jeugdzorg eigenlijk niet nodig is

2. Van hulp bieden aan kinderen naar ondersteunen van gezinnen en systemen. De hulpvraag van kinderen heeft heel vaak een oorzaak bij de ouders of omgeving. Als her niets mee gedaan wordt, dan is een echte oplossing vrijwel onmogelijk. Hiervoor is vertrouwen nodig en dat groeit alleen met vaste personen die over langere periode betrokken zijn. Het vraagt ook een brede blik van vaak specialistische professionals. Daarbij is systemisch werken en vertrouwen opbouwen lastig binnen opgeknipte ketens, productgericht werken en kortdurende contracten.

3. Kaderen wat jeugdzorg is: we gaan te snel helpen om vragen op te lossen terwijl sommige zaken bij het leven horen. Maar ook dat we in een systeem dat stuk is leven. Een systeem waarbij ‘we don’t back the losers but pick the winners’ ervoor zorgt dat we te maken hebben met een alsmaar toenemende druk op presteren.

4. Werk zij aan zij met de maatschappelijke partners op regionaal niveau. Een juiste schaalgrootte helpt bij het verminderen van administratieve lasten maar ook bij het samen slimmer organiseren van de jeugdzorg waar iedereen te maken heeft met te weinig personeel.

Dit rondetafelgesprek staat symbool voor het idee dat je samen verder komt. Helemaal in het jeugdzorgstelsel waarin je ook daadwerkelijk afhankelijk bent van elkaars wijsheid. Gebruik het, hoe lastig dit ook lijkt.

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten om meer te weten over onze ervaring en werkwijze bij complexe samenwerkingsvraagstukken.

Met dank aan Benito Walker, Marlies van Loon, Sjoerdtje Meijering, Reshma Roopram, Duco Stuurman en last but not least Rene Peters.

Wil je meedenken of een keer hierover doorpraten?
Neem gerust contact op met Chiel Peters: 06-47867413 of chiel.peters@hiemstraendevries.nl

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries