• calendar_month 29 April 2021
  • account_circle

Succesvolle pilots bevorderen bestaanszekerheid

Maar hoe krijgen deze een blijvende plek in het zorgstelsel?

Als we kijken naar het sociaal domein zien we dat er veel succesvolle pilots worden uitgevoerd die een positief effect hebben op de bestaanszekerheid van inwoners en de potentie hebben om het zorgstelsel grondig te verbeteren. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht is het belangrijk om de succesvolle pilots structureel te organiseren. We willen namelijk dat de opgedane kennis en ervaringen uit de pilots een permanente plek krijgen in de uitvoering en niet verloren gaan in de overgang naar een nieuw gemeentebestuur. In dit artikel delen we hoe je succesvolle pilots kunt borgen in de organisatie aan de hand van een mooi voorbeeld in Rotterdam.

Een succesvolle pilot

Pilots geven ruimte om te experimenteren en om beleid te testen voordat het in productie gaat. Problemen kunnen via pilots op een fundamenteel andere manier worden aangepakt. Een goed voorbeeld van een succesvolle pilot is Project 010 in Rotterdam. De gemeente Rotterdam besloot om de zorg aan dak- en thuisloze jongeren anders te doen. In de pilot krijgen dak- en thuisloze jongeren direct toegang tot een eigen woning, in combinatie met intensieve en veelzijdige begeleiding en een individueel keuzebudget. De pilot laat hoopvolle resultaten zien. De snelle beschikbaarheid van een woning geeft jongeren rust en ruimte om stappen te zetten richting de toekomst via een opleiding of werk.

Hoe nu verder?

Het is voor de gemeente Rotterdam een logische vervolgstap om de pilot structureel te organiseren. De gemeente vroeg ons om het implementatieproces te begeleiden. Als organisatieontwikkelaars kunnen we bijdragen om Project 010 een passende, gedragen en toekomstbestendige positie te geven in het Rotterdamse zorgstelsel voor dak- en thuisloze jongeren. We doen dit samen met de mensen, teams en organisaties die de pilot dragen.

Onze implementatieaanpak

In onze aanpak maken we scherp wat het doel, de doelgroep, de (gewenste) resultaten en de maatschappelijke kosten en baten zijn. Nauwkeurig achterhalen we welke elementen van de aanpak zorgen voor het gewenste effect. We maken een afwegingskader met verschillende scenario’s op basis waarvan de stuurgroep en de wethouder een overwogen besluit kunnen nemen voor de toekomstige organisatievorm. Vervolgens maken we een plan voor de implementatie waarbij we werken aan een goede overdracht tussen de huidige en de toekomstige dragers van Project 010.

Zo dragen wij bij aan toekomstige ondersteuning van dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam. Werkt jouw organisatie ook met succesvolle pilots in het sociaal domein? Wij denken graag met je mee hoe we een pilot een passende, gedragen en toekomstbestendige positie en organisatievorm geven in het bestaande zorgstelsel. Want alleen op deze manier worden goede ideeën werkelijkheid.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries