• calendar_month 30 June 2021
  • account_circle

Samenwerking bij het Aanjaagteam Ondermijning

Het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) is, onder het toeziend oog van het Strategisch Beraad Ondermijning, drie jaar lang de uitdaging aangegaan om samen met de partners het verschil te maken in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Met de opdracht van minister Grapperhaus om het ‘anders’ te doen; niet zozeer via de gebruikelijke wijze van afstemmen en polderen, maar door actief aan te jagen en te agenderen. Pionieren, prikkelen en experimenteren, soms ook tegen de stroom in. Met als richtinggevend kompas het streven om echt meer meters te maken in de aanpak van ondermijning en als samenwerkingspartners thuis te geven in onder andere die wijken waar de problematiek zich opstapelt.

In opdracht van het ATO brachten we in kaart welke concrete initiatieven en ‘good practices’ in de afgelopen drie jaar vanuit deze vernieuwende werkwijze zijn opgeleverd. Dit om ervan te leren, erop te reflecteren en op voort te bouwen. Daarmee is de publicatie ‘We geven het stokje door! Drie jaar Aanjaagteam Ondermijning’ breed van meerwaarde. Ook voor het organiseren van een sterke en empathische overheid op andere complexe maatschappelijke opgaven kan van de werkwijze van het ATO worden geleerd.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries