• calendar_month 9 March 2023
  • account_circle

Samen op zoek naar realisatiekracht binnen het fysieke domein

Waar worstelen overheden mee in hun zoektocht naar meer realisatiekracht? Uit onderzoek van Hiemstra & de Vries blijkt dat drie onderwerpen eruit springen

  • Verbeteren van (interne en externe) samenwerking
  • Versterken van de samenhang tussen beleid en uitvoering
  • Vergroten van het ruimtelijk vakmanschap

Zo geeft 95% van de respondenten aan dat zij samenwerken als een uitdaging zien. Voor samenhang tussen beleid en uitvoering is dat 85%. Daarnaast is personeel een uitdaging. Dat gaat over vinden van nieuwe mensen maar vooral ook de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van bestaand personeel.

De komende tijd gaan we verdiepen op deze drie onderwerpen. We voeren gesprekken met directeuren, programmamanagers en beleidsmedewerkers. Onze bevindingen verwerken we in een discussiestuk dat we later in het voorjaar publiceren. Op 31 mei organiseren we vervolgens een bijeenkomst over realisatiekracht in het fysieke domein. Die bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Meer informatie over het programma volgt.

Lees of download hieronder onze tussentijdse bevindingen.

Download resultaten onderzoek.

Wil je meedoen aan dit onderzoek?

Of aangehaakt blijven over de uitkomsten? Neem dan contact op met Tim, Jeroen of Ward.

  • 06-15414865
  • 06-12040468

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries