Nu de belofte waarmaken! (het vervolg)

En nu de belofte waarmaken! Dat was het motto waarmee we de afgelopen periode in gesprek gingen met een groep leiders uit provincieland over de vraag wat provinciale organisaties moeten doen om de grote ruimtelijke-economische opgaven te realiseren.

Er is geen discussie dat we in Nederland worstelen met een stapeling van grote, ruimtelijke opgaven. Deze opgaven zijn inmiddels bekend: Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, er moeten locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland. Er wordt een appèl gedaan op provincies om een stevige rol te pakken in de aanpak van de grote maatschappelijke ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat.

In een aantal ronde tafel gesprekken met deelnemers vanuit bijna alle provincies hebben we samen verdiept hoe provincies maximale toegevoegde waarde kunnen gaan leveren aan de grote verbouwing van Nederland. De provincies zijn op dit moment de spil in het leggen van de ruimtelijke puzzel. Wij geloven dat provincies hier een doorslaggevende rol kunnen spelen, en dragen graag bij aan het waarmaken van de belofte.

Bekijk hieronder de verslagen van de drie bijeenkomsten

Realisatiekracht: zelfverzekerd werken aan resultaten in de realisatie
Rondetafelgesprek 12 januari 2023

Op 12 januari 2023 waren we te gast bij Martie Meijer van de provincie Utrecht. Hier hebben we ingezoomd op het vraagstuk van de realisatiekracht. Samen zijn we tot een aantal inzichten gekomen over realisatiekracht, welke knoppen er zijn om aan te draaien om die realisatiekracht te vergroten en middelen die daarbij helpen. Lees hieronder het verslag dat we de titel ‘zelfverzekerd werken aan resultaten in de realisatie’ hebben gegeven. Het illustreert voor ons dat de ‘renaissance van de provincie’ waar we begin 2022 over spraken anno 2023 smoel begint te krijgen.

Download discussienotities van 12 januari 2023.

 

Vier lessen die helpen om de belofte waar te maken
Rondetafelgesprek 1 september 2022

Op 1 september 2022 kwamen op uitnodiging van Henrice Wittenburg directeuren vanuit 8 provincies bij elkaar in het Huis der Provincie in Arnhem. Er ligt een unieke kans om als provincie een stevige rol in de ruimte te pakken, want er liggen in de komende jaren grote opgaven op het bordje van de provincie. Die conclusie deelden alle aanwezigen wel. Maar er was ook overeenstemming dat dit wat vraagt van provinciale organisaties. Dit bespraken we langs de lijn van drie dimensies: sturing, cultuur en bestuursstijl.  Lees hieronder ‘Nu de belofte waarmaken verslag’ tot welke vier lessen we kwamen voor de provinciale organisaties en het management dat daar sturing aan zal moeten gaan geven wanneer provincies nu de belofte waar willen maken.

Download de discussienotities van 1 september 2022.

 

Nu de belofte waarmaken
Rondetafelgesprek 1 mei 2022

Er is geen discussie dat we in Nederland worstelen met een stapeling van grote, ruimtelijke opgaven. Deze opgaven zijn inmiddels bekend: Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, er moeten locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland. Dat levert een ingewikkelde puzzel op en er is consensus dat we de ruimtelijke uitdagingen alleen in samenhang kunnen aanpakken. Hierbij wordt ook expliciet gekeken naar de provincies om hierin een rol te pakken. Dit zorgt voor een worsteling bij provincies over hun eigen rol in (toekomstige) ruimtelijke vraagstukken. Enerzijds is er de kans voor provincies om nu die stevige (sturende) rol in de ruimte te pakken. En anderzijds ook de twijfel die dit met zich mee brengt: “we moeten dit nu wel waarmaken!” Lees hieronder de discussienotitie die we schreven als een samenvatting van die gesprekken die we voerden met leiders in provincies wat de forse ambities vragen van hun organisatie.

Download de discussienotities van 1 mei 2022.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Loek, Jaring of Jeroen.

  • 06-51244026
  • 06-53675600
  • 06-15414865

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries