• calendar_month 18 September 2023
  • account_circle

Nieuwe partners geven invulling aan groeiambitie Hiemstra & De Vries

Met de benoeming van drie nieuwe partners versterkt Hiemstra & De Vries zich zowel in de breedte als in de diepte. Marja Wiegers, Jeroen Niemans en Chiel Peters sluiten aan bij het bestaande team van partners. ‘Met de benoeming van Marja, Jeroen en Chiel zetten we onszelf nog meer op de kaart als hét bureau met de brede blik en integrale aanpak’, aldus directeur Janneke Oudenhoven.  

Van links naar rechts: Chiel Peters, Marja Wiegers, Janneke Oudenhoven en Jeroen Niemans.

‘Onze adviseurs en trainers helpen publieke organisaties die beter willen worden in het realiseren van maatschappelijke doelen’, licht Oudenhoven toe. ‘Dat doen we op maatschappelijke vraagstukken die ons allemaal bezig houden. Van bestaanszekerheid tot klimaattransitie. Zowel in het sociale als in het fysieke domein. Voor ons zijn onderlinge verbindingen essentieel; maatschappelijke vraagstukken passen immers niet in een hokje. Met vertrouwen zetten we de stap vooruit met drie nieuwe partners. Samen zetten we ons in om nieuwe perspectieven te creëren voor publieke organisaties, helpen we de wijze van organiseren rondom maatschappelijke opgaven krachtig en eenduidig te maken en mensen en teams te laten groeien in hun professionaliteit.’

Jeroen Niemans is binnen Hiemstra & De Vries het boegbeeld van het fysieke domein. Daarnaast is hij lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de Evaluatiecommissie Omgevingswet. Als adviseur stelt hij vast: ‘Zeker in het fysieke domein moet de publieke sector inzetten op realisatiekracht, denk aan de woningbouwopgave. Omdat de fysieke ruimte schaars is, moeten publieke organisaties samenwerken, scherpe keuzes maken en elkaar weten te vinden. Dat vraagt om heldere processen en een goed werkend, integrerend omgevingsbeleid. Ik ben trots dat ik hier de komende periode binnen Hiemstra & De Vries als partner mee aan de slag ga. Hiemstra & De Vries is uniek, omdat we functioneren op het snijvlak van inhoudelijke kennis over de fysieke leefomgeving aan de ene kant en van vraagstukken rondom sturen en organiseren aan de andere kant. Die combinatie is heel sterk, en voedt mijn overtuiging dat we de benodigde realisatiekracht kunnen versterken.’

Marja Wiegers werkt sinds vijf jaar bij Hiemstra & De Vries en begeleidt organisaties, teams en professionals bij het leren, samenwerken en ontwikkelen. Wiegers: ‘Hoe zorg je dat je in deze tijd werkelijk effectief bent, zelf ‘heel’ blijft én empathisch bent? Dat vraagt om leiderschap en vakmanschap dat je niet leert in de schoolbanken; wel door samen met collega’s in het werk te experimenteren, te oefenen en daarvan te leren. Daar ligt mijn drijfveer, en daar ligt mijn focus als partner. En ik geloof in de manier waarop Hiemstra & De Vries daaraan bijdraagt: door de ontwikkeling van professionals, leiders en team altijd aan te laten sluiten bij hun context en de inhoudelijke vraagstukken. Daarin zijn we uniek.’

Chiel Peters werkt al jaren als adviseur in het sociaal domein. Daar ziet hij: ‘er is een andere aanpak nodig dan we gewend zijn. We zien hoe zwaar publieke organisaties het hebben, met hun complexe opgaven, financieel beperkte ruimte en betwiste betrouwbaarheid. Dat is voor ons geen reden om bij de pakken neer te zitten. We gebruiken juist het moment om vraagstukken vanuit het menselijk perspectief integraal op te pakken. Daarbij moet de overheid gelijkwaardiger optrekken met maatschappelijke partijen en inwoners. Dat uitgangspunt neem ik mee in mijn rol als partner. Hiemstra & De Vries is voor mij de beste plek om die rol te vervullen. De ambitie om publieke organisaties echt een stap verder te helpen zie ik terug bij alle collega’s. Dat inspireert mij.’

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem dan contact op met Marja, Jeroen of Chiel.

  • 06-53416963
  • 06-15414865
  • 06-47867413

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries