• calendar_month 3 December 2020
  • account_circle

Netwerk voor opgavegericht werken

Hiemstra & De Vries is trekker van het GOAL-netwerk. GOAL staat voor Gezamenlijk Opgavegericht Academisch Leernetwerk. In dit leernetwerk maken universiteit, overheden en wij als organisatieadviesbureau de stap van theorie naar praktijk. Want we hebben het veel over publieke waarde en opgavegericht werken, maar de praktijk is weerbarstig. De systemen en mechanismen van sturen en verantwoorden sluiten nog niet altijd en overal aan op waardegerichte werkwijzen. Planning en control gebeurt nog vanuit organisatieonderdelen in plaats van vanuit opgaven. Budgetten zijn gekoppeld aan afdelingen en diensten en zo is ook de verantwoording georganiseerd. Een integrale opgave wordt daarmee in brokjes gehakt.

Dat schreeuwt om sturen en verantwoorden waarbij de publieke waarde of de opgave het beginpunt is. Dat doen we met het leernetwerk.Goal1

De theorie van het public value management is ons uitgangspunt. Daarmee zijn we aan de slag. De theorie beschrijft hoe je op een waardegerichte manier kan sturen en verantwoorden. Dit is echter nog niet praktisch uitgewerkt, waardoor nog niet kan worden aangesloten op de reguliere begroting. We gebruiken bestaande opgaven uit de praktijk van de deelnemers om het model praktisch uit te werken. In het voorjaar 2022 kunnen we dan op een opgavegerichte manier sturen en verantwoorden.

Met wie doen we dat precies?

In het netwerk werken elf partijen samen. Behalve wij als initiator en trekker zijn dat negen publieke organisaties (zeven gemeenten, één provincie, één ministerie) en de Universiteit Utrecht (USBO) als wetenschappelijk partner. Bij de publieke organisaties vindt het daadwerkelijke leren en ontwikkelen plaats. De Universiteit Utrecht is de verbindende schakel tussen wetenschap en praktijk. Gedurende twee jaar wordt er door de betrokkenen op verschillende manieren geleerd, daar zijn wij als Hiemstra & De Vries verantwoordelijk voor. We leren in bijeenkomsten, intervisies, online surveys en door te experimenteren met casussen en daarbij het geleerde in de praktijk te brengen.

Wat levert dat op?

Een goedgevulde instrumentenkoffer! Wat we in elk geval leveren is het volgende:

  • De deelnemers en hun organisaties zijn beter in staat om samen met anderen een maatschappelijke opgave aan te pakken, publieke waarde te realiseren en daardoor het leven van mensen te verbeteren;
  • De deelnemers en hun organisaties hebben een public value scorecard, een concreet instrument om de publieke waarde mee te formuleren en om de realisatie ervan in al zijn aspecten te managen. Het maatschappelijk effect, de steun ervoor en de investering zijn daarmee te volgen;
  • De deelnemers hebben met de scorecard ervaring opgedaan in hun eigen organisatie en zijn in staat om hem verder toe te passen;
  • De deelnemers kunnen deze scorecard gebruiken in de coalitieonderhandelingen en vervolgens gebruiken in de begrotingen;
  • De deelnemers hebben een netwerk van collega’s die op een vergelijkbare manier bezig zijn met dezelfde opgave en kunnen elkaar daarin bijstaan.

Hiemstra & De Vries

Wij geloven in opgavegericht werken en wij zien meerwaarde in de samenwerking met verschillende partijen. We adviseren opdrachtgevers in opgavegericht en waardegericht werken. Dan past het om dit onderzoeksnetwerk in waardegericht sturen en verantwoorden te trekken en faciliteren.

Met deze samenwerking leggen we het fundament voor een effectieve kruisbestuiving: we toetsen door de wetenschap onderbouwde veronderstellingen direct in de praktijk, bespreken deze en passen ze aan waar nodig. Dat maakt – sneller dan normaal – maatschappelijke impact mogelijk. Samen met de deelnemers brengen we de resultaten actief naar buiten, naar de deelnemende organisaties en naar andere publieke organisaties. De opbrengst van het GOAL-netwerk vindt tot slot ook weer zijn weg naar de wetenschap in de vorm van één of meerdere publicaties. Zo snijdt het mes aan meer kanten.


Het GOAL-netwerk bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Arnhem, ’’s-Hertogenbosch, Hilversum, Nijmegen, Utrecht, Zaanstad, de Provincie Overijssel en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Universiteit Utrecht (USBO) is verbonden als wetenschappelijke partner. De resultaten van het GOAL-netwerk zullen gedeeld worden met andere publieke organisaties. Bij het naar buiten brengen van deze resultaten werken wij samen met VNG Risicobeheer.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries