Leertraject Omgevingswet

Jullie willen alle medewerkers equiperen om hun taken en functies goed te kunnen vervullen vanaf 1-1-2022, als de Omgevingswet in werking treedt. Het doel van onze inzet is om de medewerkers uit de verschillende doelgroepen voldoende informatie en inhoudelijke kennis te geven over de gemeenschappelijke opgave, maar ook de medewerkers te laten ervaren wat de impact is van de wet op de eigen werkwijze en de verbeterdoelen die eraan ten grondslag liggen. Het resultaat van onze inzet is dat:

 

  • Medewerkers weten wat de Omgevingswet inhoudt en inzicht hebben in wat in hun eigen praktijk veranderd.
  • Medewerkers hun eigen werkwijzen, houding en gedrag aanpassen in het licht van de verbeterdoelen van de wet en in hun dagelijks werk hier gericht mee aan de slag zijn.
  • Binnen de verschillende organisaties kennis en kunde omtrent de Omgevingswet zich als een olievlek verspreidt.
  • De samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen jullie organisatie een impuls heeft gekregen door het gebruik van gezamenlijke taal, eigen maken van vaardigheden en elkaar daarin verstaan.
  • Leidinggevenden zien dat medewerkers in hun team in beeld hebben wat te doen om te kunnen werken met de Omgevingswet en dat de leidinggevenden hen hierin kunnen ondersteunen.

Lees hier meer over het leertraject Omgevingswet.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries