9 januari 2018

Koers 2018 – Wat Omgevingsprofessionals nodig hebben voor een nieuwe manier van werken in het licht van de Omgevingswet

De Omgevingswet is een veranderopgave voor een groot deel van de publieke organisaties in Nederland. Het beslaat de hele fysieke leefomgeving en veel professionals krijgen ermee te maken: van bestemmingsplanmakers tot handhavers en van vergunningverleners tot beleidsmedewerkers Milieu. Het grootste potentieel voor een succesvolle in- én uitvoering van de Omgevingswet zit in de professionals. Zij hebben niet alleen kennis over de Omgevingswet nodig, maar juist ook vaardigheden en competenties die recht doen aan de veranderopgave van de wet. Vakkennis is en blijft cruciaal. Tegelijkertijd zien we dat professionalsdie straks op een andere manier moeten leren inzetten. 

Wat gaat er nu precies veranderen? Wat vraagt dat van professionals in het ruimtelijke en fysieke domein? Welke vaardigheden, ontwikkelingen en competenties horen daarbij? Hoe benutten we het potentieel van omgevingsprofessionals optimaal? Daar hebben we ideeën over opgedaan in de praktijk van verschillende publieke organisaties. Die leggen we graag op tafel vanaf Koers 2018. Doe je met ons mee? 

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We ‘vierden’ Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie. 

 

 

 

Deel dit bericht