9 januari 2018

Koers 2018 – Organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet

Deze sessie ging niet over de Omgevingswet! In heel het land bereiden publieke organisaties zich voor op de invoering van de Omgevingswet. “Groter en belangrijker dan de decentralisaties in de zorg”, zegt de één. “Die wet hebben we helemaal niet nodig”, zegt de ander. De Omgevingswet maakt verschillende reacties los. Onmiskenbaar beoogt de Omgevingswet een vernieuwende manier van denken en werken in de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. En dat vraagt iets van zowel bestuurders als beleidsmakers. In deze sessie bespraken we aan de hand van enkele concrete casussen hoe je vanuit deze verschillende rollen nu al aan de slag kunt gaan met deze vernieuwende manier van denken en werken.

In andere woorden: hoe werk je morgen al volgens de bedoeling van de Omgevingswet, zonder dat die wet al is ingevoerd. Samen met oud bestuurder en adviseur Thijs Reuten namen we je mee in de bedoeling van de Omgevingswet. De uitdaging op zich: het woord Omgevingswet mocht in deze workshop niet worden genoemd. Deze workshop ging immers niet over de Omgevingswet..

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We ‘vierden’ Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

Bekijk hier de presentatie. 

Deel dit bericht