9 januari 2018

Koers 2018 – Ervaar de kracht van wezenlijk ontmoeten

Gun jezelf 45 minuten lang tijd voor een wezenlijke ontmoeting met een onbekende. Zonder opgelegde verwachting. Samen in gesprek om elkaar te ontmoeten. Het valt ons op dat we in organisaties weinig rust en ruimte nemen voor een verdiepend gesprek. De gesprekken die we wel voeren zijn vaak functionele uitwisselingen en vergaderingen gaan over acties en resultaten. We steken weinig tijd in vragen als “wie ben jij, wat drijft je, wat houd je bezig etc”. Wij geloven in het belang van een wezenlijke ontmoeting. Een ontmoeting waarin je zelf echt aanwezig bent en in verbinding staat met je gesprekspartner. Om te leren van elkaar, van jezelf en open te staan voor wat de ontmoeting brengt.  

Dit stond centraal tijdens deze sessie. Er is geen opgelegde gespreksstructuur. Je gaat in gesprek met een voor jou onbekende en ziet wat het je brengt. Wat zou het ons in ons werk opleveren als we vaker wezenlijk ontmoeten? Draagt het bij aan beter samenwerken, een plezierige werkomgeving, onze vitaliteit en verbetert daarmee ook de kwaliteit van ons werk?! Wij zijn nieuwsgierig wat het jou brengt!  

Deze sessie was onderdeel van Koers 2018, het festival over het slim en toekomstbestendig organiseren van publieke organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We ‘vierden’ Koers 2018 met iedereen die werkt aan verbetering van zijn of haar organisatie, dat gaat van directeur tot programmamanager tot adviseur. Iets delen met ons over Koers 2018? Neem dan contact op via koers2018@hiemstraendevries.nl

 

 

Deel dit bericht