Klimaattransitie: de belangrijkste organisatievraagstukken

Vanuit Hiemstra & De Vries zien wij de klimaattransitie als één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van nu. De klimaattransitie omvat verschillende grote vraagstukken, waaronder:

  • de energietransitie: hoe gaan we van fossiele brandstoffen naar enkel duurzame opwek?
  • klimaatadaptie: hoe passen we ons leven en onze leefomgeving aan op een veranderend klimaat?
  • de transitie naar circulaire economie: hoe gaan we om met onze grondstoffen?

In die verschillende vraagstukken zien we dat publieke organisaties voor grote uitdagingen staan. Er wordt veel (nieuwe) kennis gevraagd op inhoudelijke vraagstukken en het vraagt een andere manier van werken én samenwerken: intern, in vaak snel groeiende teams die aan deze opgave werken, en extern in de samenwerking met partners. Wij zien de klimaattransitie als een fysiek én sociaal maatschappelijk vraagstuk. Vol met politieke dilemma’s. Ingrijpen én niet ingrijpen hebben immers grote maatschappelijke gevolgen.

Wat zien wij gebeuren?

Als organisatieadviseurs kijken wij door onze organisatiebril naar de vraagstukken in de klimaattransitie. We zien dat de urgentie op veel plekken wordt gevoeld. Er wordt hard gewerkt, waarbij veelal nieuwe teams worden opgezet of bestaande teams worden uitgebreid. Daarbij treffen wij vaak de volgende realiteit:

  • Torenhoge ambities;
  • Extra middelen vanuit het Rijk voor – delen van – de brede opgave;
  • Dit leidt tot de noodzaak om huidige plannen op te schalen en een plan van aanpak te maken voor versnelling;
  • Maar er is gebrek aan realisatiekracht en -capaciteit. Moeite om de juiste expertise in huis te halen;
  • Netwerkpartners die onvoldoende of niet zijn aangehaakt;Een versnipperd politiek landschap;
  • Complexiteit van een lange termijn opgave met een college met een relatief korte scope. Hoe zorg je daarbij voor het juiste draagvlak/tempo?

Om de gestelde doelen te bereiken, is enkel een ‘team energietransitie’ dat daaraan uitvoering geeft, niet voldoende. Het is van belang dat de uitvoering ook in de lijnorganisatie wordt belegd. In de juiste opdrachten waar duurzaamheid expliciet onderdeel van is.

Waar kunnen wij bij helpen?

Vanuit Hiemstra & De Vries helpen wij om in deze complexe context effectief te werken aan vraagstukken binnen de klimaattransitie. Wij kennen de opgave en helpen bij het vertalen van de grote ambities tot haalbare doelstellingen en keuzes. Vervolgens helpen we om die keuzes te vertalen naar de praktijk. Hoe doe je dat en wat heb je daarvoor te doen en in te richten? Wij helpen dat inzichtelijk te maken en brengen organisaties in stelling om daar zelf effectief aan te werken. Om uiteindelijk te komen tot effectievere realisatie.

Hoe wij werken? Wij stappen in de context van jouw organisatie. We houden daarbij altijd het maatschappelijk doel voor ogen en geven niet op als het lastig wordt. Zo zorgen we voor duurzame impact.

De organisatievraagstukken in de klimaattransitie

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op met onze adviseurs.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries