Jeroen Niemans lid RLI en evaluatiecommissie Omgevingswet

Planoloog en adviseur bij Hiemstra & De Vries Jeroen Niemans is per 1 januari 2023 benoemd als lid van de RLI en de evaluatiecommissie Omgevingswet. ‘Ik zie het als mijn opdracht het geluid in te brengen van de mensen die in de praktijk met deze wet werken.’

Ik wil de schakel zijn tussen wetgever en praktijk
Adviesbureau fysieke leefomgeving

De Omgevingswet, die op 1 juli 2023 in werking moet treden, kent een lange aanloop. Er is nog steeds volop discussie in de 1e en 2e kamer. In een motie is 2021 de minister gevraagd om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen. Deze commissie, bestaande uit acht personen, is nu aangetreden en levert na vijf jaar een evaluatie op.

Niemans is opgeleid als planoloog en houdt zich als organisatieadviseur al jaren intensief bezig met de Omgevingswet. Hij is op persoonlijke titel in de commissie benoemd. ‘Ik vind het heel eervol dat ik deel uitmaak van deze commissie. Ik zie het als mijn rol om geluiden uit het veld op te halen. Daar hoort bij dat ik in gesprek ga met medewerkers in het ruimtelijk domein bij gemeenten, provincies en waterschappen. Dat is belangrijk, het draagt ertoe bij dat de wet in de praktijk gaat doen waar hij voor bedoeld is.’

Ervaringen uit de praktijk
Door zijn werk als organisatieadviseur staat Niemans al volop in contact met mensen uit de praktijk. ‘Ik nodig mensen ook van harte uit om hun ervaringen met mij te delen. Dat gaat al best goed. Ik had een bericht over mijn benoeming op LinkedIn geplaatst en daar reageerden direct meerdere gemeenten op; “heb je praktijkervaringen nodig, dan weet je ons te vinden en kom langs”.’

De evaluatiecommissie komt eens per maand bij elkaar en levert ieder jaar een tussenrapportage op waarin gereflecteerd wordt. Gedachte is nu om telkens een ander thema binnen de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie of het omgevingsplan, daarin centraal te zetten. Vijf jaar na invoering volgt dan de wettelijk verplichte evaluatie.

Jeroen Niemans, jeroen.niemans@hiemstraendevries.nl, 06-15414865.

Wil je verder praten over oplossingen in het fysieke domein?

Neem contact op met Jeroen.

  • 06-15414865

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries