Digitaal leiderschap Gemeentesecretarissen

Gemeentesecretarissen hebben te maken met een toenemende digitalisering van de samenleving en de organisatie. De digitalisering biedt veel kansen voor gemeenten maar er zijn ook risico’s. Hoe kun je als gemeentesecretaris leidinggeven aan de verdere digitalisering? Uit het onderzoek Digitaal Leiderschap, essay over de veranderende rol van de gemeentesecretaris in de informatiesamenleving (2021) van Martiene Branderhorst blijkt dat secretarissen behoefte hebben aan het aanscherpen van hun digitale leiderschap. De digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn onomkeerbaar. Dat vereist dat de gemeentesecretaris proactief handelt en met diplomatie, gezag en expertise de organisatie de gewenste kant op laat bewegen.

Op initiatief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en het A+O fonds Gemeenten komen dertien gemeentesecretarissen zes dagen bijeen samen met Jaring Hiemstra en Derk Stegeman van Hiemstra & De Vries. Deze gemeentesecretarissen gaan in een hechte groep aan de slag met hun leervraag en diepen deze vraag uit in intervisiegroepen. We nodigen ook gastsprekers en experts uit die komen vertellen over het onderwerp. Op deze manier geven we richting aan digitaal leiderschap.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries