5 april 2017

De Omgevingswet in Hengelo

Overheden willen graag starten met de invoering van de Omgevingswet: de opgave lijkt enorm en de tijd beperkt. Eerder schreven we al dat er geen blauwdruk is voor de implementatie omdat de impact van de wet per organisatie verschilt. Dus hoe start je dan? Ons advies: vorm je eigen ambitie! Neem niet de vele honderden pagina’s van de wet en de AMVB’s als uitgangspunt maar stel de vraag wat je wil je dat de Omgevingswet jouw organisatie gaat brengen? Onze collega Jelly van der Weerd doet dat in de gemeente Hengelo vanuit de rol van procesmanager implementatie Omgevingswet. Lees hier haar ervaring.

Omgevingswet als katalysator voor organisatieontwikkeling

Het helpt om de invoering van de wet te verbinden aan de (strategische) doelen van de organisatie. Laat de wet goed aansluiten bij de beweging die je als organisatie al maakt of wilt maken. Zo kan de implementatie ook een stimulerend effect hebben op de bredere ontwikkeling van je organisatie. Het maakt namelijk nogal uit of je organisatie opgavegericht werken al in de haarvaten heeft zitten, of dat dat juist een ontwikkelpunt is. Of dat bestuurders al gewend zijn om ruimte te geven aan de stad, of dat beslissingen nog primair worden gemaakt in de raadszaal. In Hengelo zijn we daarom begonnen met het vormen van een ambitie voor de Omgevingswet die in lijn is met de ambitie van de organisatie.

“De ambitie veranderde het implementatietraject”

De geformuleerde ambitie zorgde voor een ander implementatietraject dan van tevoren verwacht. Waar de nadruk lag op het voldoen aan de bestuurlijke en juridische implicaties van de wet, bleek uit de documentanalyse en interviews dat de vakkennis in Hengelo dik op orde is. Sterke nadruk hierop is bij de implementatie dus niet nodig. Nadruk is wel nodig op de ambitie om op een andere manier samen te werken, in het stadhuis en daarbuiten met partnerorganisaties, inwoners, bedrijven en instellingen. Deze ambitie is al langer een ontwikkelpunt in Hengelo en niet alleen voor het fysieke domein. De Omgevingswet als katalysator voor die ontwikkeling gebruiken, dat is wat Hengelo helpt. Vandaar dat de focus nu meer ligt op die andere manier van werken; hoe die in de praktijk te realiseren.

Doen, daar leer je van

Een andere manier van (samen)werken, leer je niet uit een implementatieplan, dat leer je alleen door te doen. Door te oefenen, fouten te maken en daarvan te leren. Daarom is een multidisciplinaire ambtelijke kerngroep aan de slag met het opstellen van een proef omgevingsplan. De kerngroep ondervindt in de praktijk wat integraal samenwerken met elkaar en de stad zo lastig maakt. En dat maakt dat we nu veel gerichter weten waar ontwikkeling nodig is en hoe we die ontwikkeling het beste kunnen ondersteunen. 
Ook met raadsleden doorlopen we vanuit de ambitie eenzelfde traject. In een informele raadswerkgroep ervaren raadsleden in de praktijk wat de invoering van de Omgevingswet voor hen betekent. Dat maakt dat raadsleden al vroeg in het implementatietraject richting kunnen geven aan wat zij willen voor de Omgevingswet.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak en hoe wij jouw organisatie op een passende manier kunnen ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet? Neem dan contact op met Jelly van der Weerd.  

Deel dit bericht