De drie principes van een (wendbare) strategie. Blogreeks 4/5

Organisaties hebben een organisatie-strategie nodig om relevant te blijven. Wat is het antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen, hoe denkt de organisatie maatschappelijke, organisatorische en digitale innovatie in te zetten om antwoord te bieden op de strategische kernvraag? Publieke organisaties hebben vaak al delen van een strategie. Maar doordat de samenhang ontbreekt, mist het aan kracht om als kompas te dienen voor de keuzes die er elke dag gemaakt worden.

Blogreeks ‘Wendbare strategie realisatie door Jaring Hiemstra’
Deel 4 van 5.

Netwerkbijeenkomst voor strategen in de publieke sector (najaar 2024)
Je kan je hier aanmelden.

Strategie

In de vorige blog stelde ik dat een wendbare strategie vaak beter is dan de traditionele strategie (plan- strategie als een plan) en een emergent strategie (door te doen ontstaat de strategie). De drie principes van een wendbare strategie zijn:

1. Compacte aspiratie: maak de kansen en bedreigingen voor de organisatie scherp. Om vanuit daar tot een redenering (theorie/logica) te komen hoe die kan worden omgezet in een kansrijke toekomst voor de organisatie. Aspiratie staat voor ‘verlangen oproepen’. Gebruik daarvoor voorbeelden uit de uitvoering van de organisatie (‘we doen dit al deels’), mét uitvoering. Ga dus niet met de staf en de ambtelijke top een proces in om een ‘strategisch plan’ te maken van 50-60 pagina’s.

2. Doen én denken: strategierealisatie is spannend omdat er samenhangende veranderingen worden doorgevoerd. Als je met minder personeel taken uit wilt gaan voeren én meer digitale technologie gaat gebruiken is het onzeker of dit ook gaat lukken. Breng ambtenaren uit de uitvoering, beleid, staf/bedrijfsvoering samen om dit op kleine schaal te realiseren in de organisatie. Ga dus niet eerst door de centrale staf een plan laten maken, dit door het middenmanagement laten uitwerken en dit vervolgens proberen organisatie breed te implementeren.

3. Kortcyclisch: prioriteren, realiseren en leren. Wendbare strategie realisatie vraagt dat de top de strategie realisatie opknipt in behapbare uitdagende opdrachten die in een relatief korte tijd (circa 3 maanden) realiteit kunnen worden in de uitvoering. De opdrachten worden na deze vaste periode met de uitvoerende teams geëvalueerd en op basis daarvan worden de nieuwe opdrachten voor de realisatie van de strategie bepaald. Ga dus niet denken in jaarkalenders of deelaspecten van de strategie breed uitrollen.

In de volgende blog ga ik in op de vraag wat de kenmerken zijn van overheden die succesvol op een wendbare manier strategie realiseren.

Lees hier de andere blogs uit de blogreeks
Blog 5: Kenmerken van overheden die succesvol (wendbaar) strategie realiseren?
Blog 4: De drie principes van een (wendbare) strategie
Blog 3: Publieke organisaties hebben een (wendbare) organisatie strategie nodig
Blog 2: Zes ontwikkelingen die een goede strategie noodzakelijk maken
Blog 1: Waarom hebben publieke organisaties vaak een betere strategie nodig?

Jaring Hiemstra is partner strategieontwikkeling bij Hiemstra & De Vries.

Doorpraten over wendbare strategie realisatie?

Neem contact op met Jaring.

  • 06-53675600

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries