27 maart 2019

Bertram van der Wal (Hiemstra & De Vries) en Jeanine Pothuizen (organisatiepsycholoog en klimaatcoach): bekijk transitie in klimaat en energie vooral vanuit veranderkundig perspectief!

Het is de grootste maatschappelijke opgave van de komende jaren: de transitie (door)maken in klimaat en energie. Ondanks de zalvende woorden van het kabinet rondom het concept-klimaatakkoord moet er nog een hoop gebeuren. Nederland is namelijk verre van het groenste jongetje van de klas en bungelt onderaan landenlijstjes over duurzaamheid. Tijd om het met elkaar echt werkbaar te maken en aan de slag te gaan, vinden Bertram van der Wal (Hiemstra & De Vries) en Jeanine Pothuizen (organisatiepsycholoog en klimaatcoach). Hun oproep? Bekijk de transitie in klimaat en energie vooral vanuit veranderkundig perspectief!  

Waar het echt over gaat 

‘Voor mij gaat het nu bij pers, publiek en politiek echt teveel over percentages CO2-reductie, warmtepompen, Tesla’s en gegoochel met cijfers. Dat is niet alleen waar volgens mij de transitie in klimaat en energie om draait. Een transitie kun je niet ontwerpen, terwijl men dat nu wel doet op verschillende teken- en onderhandeltafels. Ver weg van de straten, buurten, wijken waar het gebeurt en de organisaties en mensen die het samen moeten gaan doen. Leg niet zoveel nadruk op de huidige situatie met alle ingewikkelde afspraken, systemen en belangen. Steggel ook niet eindeloos over wat nu de ideale situatie straks wel of niet is. Bekijk de opgave vanuit het veranderkundige perspectief en organiseer slim, simpel en concreet met elkaar wat nodig is om de transitie in klimaat en energie werkbaar te maken. Benut daarvoor met elkaar de kracht van het veranderkundig perspectief’, aldus Bertram. Jeanine vult aan. ‘Het is een complex en urgent vraagstuk dat je eigenlijk niet kunt vergelijken met eerdere transities, zoals in het sociaal domein. Het vraagt verandering op vele aspecten in de samenleving, misschien wel meer dan we ons nu kunnen indenken. Dat motiveert mij om met Bertram de veranderkundige kant van de transitie in klimaat en energie onder de aandacht te brengen’. 
 

Verandering in systeem, cultuur en werkwijze 

Van enige afstand verbazen zij zich over de focus op techniek als oplossing en de waarde die wordt gehecht aan doorrekeningen. Terwijl tegelijkertijd de realisatie van die oplossingen steeds opnieuw achterblijft bij de plannen. Wordt hiermee een échte transitie gerealiseerd, die naast techniek ook leidt tot verandering in systeem, cultuur en werkwijze? Doen we hiermee genoeg of zetten we onszelf nog steviger vast in de belangen van het bestaande systeem? Is er voldoende aandacht voor de mensgerichte (‘zachte’) kant van de verandering? Met hun bril als organisatieveranderaars en- adviseurs onderzoeken Bertram en Jeanine de komende maanden wat er nodig is om de transitie in klimaat en energie te versnellen. Daarbij versterken ze het veranderkundige perspectief. Dit doen ze door met elkaar te reflecteren én door betrokken vakgenoten en professionals te spreken uit andere vakgebieden. De resultaten, inzichten en bevindingen delen Bertram en Jeanine graag en regelmatig, bijvoorbeeld online en tijdens bijeenkomsten. 
 

Kijk op de praktijk

Doorpraten over de transitie in klimaat en energie in de praktijk? Samen optrekken? Kijken naar een echt werkbare transitie in klimaat en energie met het oog op jouw praktijk? Lijkt ons interessant en relevant. Neem dan even contact met ons op.  

Deel dit bericht