Wachten op het financiële ravijnjaar 2026 is geen optieEssay – Terug naar een organische visie op besturenWerkdruk verminderen met de leergang Opdrachtgericht SamenwerkenBen jij klaar om te gaan werken met de Omgevingswet?Maak het eenvoudig in 2023 Essay Jaring Hiemstra“Dat de buitenwereld complex is betekent niet dat we organisaties onnodig complex moeten maken”Ambitiegericht werken. Wendbaar werken in publieke organisaties artikelenreeks 9/9.Praktijkervaringen met opdrachtgericht werken. Wendbaar werken in publieke organisaties artikelenreeks 7/9.Werken in rollen. Wendbaar werken in publieke organisaties artikelenreeks 8/9.Opdrachtgericht werken. Wendbaar werken in publieke organisaties artikelenreeks 6/9.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries