Maak het eenvoudig in 2023 Essay Jaring Hiemstra“Dat de buitenwereld complex is betekent niet dat we organisaties onnodig complex moeten maken”

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries